Nástěnka

Vánoční prázdniny v MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude v období vánočních prázdnin,
tj.  27. – 31.12.2021 uzavřena.
Ve čtvrtek 23.12. bude omezený provoz pro předem přihlášené děti.
Provoz v novém roce začne v pondělí 3.1.2021.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem hezký čas vánoční a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2022.

Čtěte více

Zrušení vánočních besídek pro veřejnost

Z důvodu hygienických opatření nebudou letos vánoční besídky přístupné veřejnosti.

Děti ale o ně nepřijdou.
Ve středu 15.12. dopoledne budou mít ve střídě slavnost spojenou s předáním dárků od Ježíška. Společně si zazpívají koledy a připomenou si vánoční zvyky a obyčeje.

Čtěte více

Do školky přijde Mikuláš


                                                                       

Tato slavná trojice přijde do MŠ, v pátek 3.12. 2021 dopoledne.
Děti přednesou písničku, básničku a za odměnu dostanou mikulášský balíček
z rukou Mikuláše, anděla nebo čertíka.

Čtěte více

Změna výše stravného od 1.1.2022

25.10.2021

S účinností od 1.1.2022 se z důvodu zdražování potravin zvyšuje o 3,- Kč denně úplata na školní stravování.

Částka po zvýšení:

 • celodenní stravování = 38,- Kč na den (měsíčně 798,- Kč)
 • děti, které ve školním roce 2021/2022 dovrší 7 let věku = 41,- Kč na den (měsíčně 861,- Kč)
 • polodenní stravování = 30,- Kč na den, resp. 33,- Kč

Prosíme o dodržování platby v řádném termínu, do 10.dne v měsíci.

Výše platby je stanovena v na základě Zákona č. 561/04 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášce č.107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění.
Čtěte více

Oznámení o výskytu onemocnění covidem

12.10.2021
Paní učitelka ze třídy Berušky má pozitivní test na coronavirus. Na základě jednání s hygienickou stanicí mají děti ze třídy Sluníčka a Berušky, které byly v MŠ ve dnech 11. a 12.10. nařízenu karanténu do 26.10.2021. Ostatní třídy zůstávají v provozu bez omezení.

Prosíme rodiče, aby sledovali zdravotní stav svých dětí a při příznacích virového onemocnění kontaktovali svého pediatra.

Čtěte více

Fotografování dětí

Ve středu 10.11. proběhne individuální fotografování dětí. Cena sady fotografií s vánoční tématikou je 300,- Kč. Ukázku sady si můžete prohlédnout na nástěnce v MŠ.

Čtěte více

Na co se mohou děti těšit aneb kulturní akce

Školní rok 2021/2022

Září
Čt 23.9. společné bubnování

Říjen
Po 11.10. Tři pohádky o Honzovi
Po 25.10. pohádka Domku, domku, domečku

Listopad
Po 8.11. pohádka Trable s příšerou
Po 22.11. pohádka O vytrvalém princi

Leden
Čt 6.1. cirkus Adonis

Únor
Čt 3.2. Tančíme srdcem (pohyb s prvky jógy)

Březen
Út 15.3. pohádka Sůl nad zlato

Květen
St 11.5. pohádka Dvanáct měsíčků

Všechny akce se konají v dopoledních hodinách.
Změna programu vyhrazena.

Čtěte více

Třídní schůzky

Třídní schůzky ve školním roce 2021/2022 se budou konat pro jednotlivé třídy v těchto dnech, vždy od 16,00 hodin:

Čt    9.9.    Želvičky
Po 13.9.    Berušky, Kytičky a Rybičky
Út 14.9.    Sluníčka, Veverky a Slůňata

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Čtěte více

Podmínky provozu ve školním roce 2021/2022

Provoz v mateřské škole ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19

Mateřská škola zahájí svoji činnost od 6.9.2021 v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

 • Děti nemusí mít v MŠ roušky, ani se nebudou testovat.
 • Do MŠ mohou pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění. Do MŠ nebudou vpuštěny osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Pokud se v průběhu dne vyskytne u dítěte podezření z infekčního onemocnění, budou rodiče neprodleně informováni a bezodkladně si musí dítě z MŠ odvést.
 • Rodiče musí telefonicky informovat praktického lékaře o zdravotním stavu dítěte a ten rozhodne o dalším postupu. V případě, že lékař vyloučí infekční onemocnění, není nutné vyžadovat lékařské potvrzení.
 • Při vstupu osob do budovy musí použít respirátor k ochraně úst a nosu. Je nezbytné použít připravenou desinfekci rukou.
 • Pohyb zákonných zástupců dětí v prostorách budovy bude omezen na minimum. Děti budou učitelce předány před vstupem do třídy. V šatnách a dalších společných prostorách je zapotřebí se zdržovat pouze po nezbytně nutnou dobu a poté budovu opustit.
 • Před příchodem do třídy si děti umyjí ruce teplou vodou a tekutým mýdlem (20-30 sekund).
 • Děti budou mít v šatně uloženu jednu roušku pro případ potřeby při nečekaném onemocnění.
 • Učitelky budou dbát na to, aby děti dodržovaly zásady osobní a respirační hygieny. Při kašli či kýchání je nutné používat jednorázové kapesníky, které neprodleně vyhodí a následně si umyjí ruce. Prosíme rodiče, aby s dětmi procvičovali jednorázové používání kapesníků.
 • Třídy i ostatní prostory budou pravidelně větrány a desinfikovány.
 • Většina činností bude podle počasí probíhat na školní zahradě, z tohoto důvodu je potřeba aby rodiče pravidelně sledovali počasí a vybavili děti vhodným oblečením.
 • Pro pitný režim na zahradě rodiče vybaví děti vlastní lahví, která bude dětem pravidelně doplňována.
 • Režim dne jednotlivých tříd bude upraven tak, aby byla zajištěna všechna aktuálně požadovaná bezpečnostní opatření a doporučení.
Čtěte více

Zahájení školního roku 6.9.2021

20.8.2021

Vážení rodiče,

v průběhu prázdnin probíhala v naší mateřské škole rekonstrukce sociálního zařízení. Bohužel firmě, která rekonstrukci zajišťuje, se do konce srpna nepodaří práce dokončit a nedodrží stanovený termín předání. Jsme proto nuceni posunout zahájení provozu v novém školním roce od pondělí 6.září. Prosíme o pochopení nastalé situace, kterou jsme ze strany mateřské školy nemohli nijak ovlivnit.

Moc se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

Ladislava Lébrová, ředitelka MŠ

Čtěte více

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022

S účinností od 1.9.2021 se stanovuje výše příspěvku za předškolní vzdělávání v MŠ takto:

Úplata za předškolní vzdělávání  se snižuje na 530,- Kč měsíčně (číslo účtu 111176308/0300). Děti, které v následujícím školním roce dovrší věku 6 let a starší, školné neplatí.
Úplata za stravování se nemění.

Prosíme o dodržování termínu platby do 10.dne v měsíci. Děkujeme.

Výše plateb je stanovena v souladu se Zákonem č. 561/04 Sb. (školský zákon) a Vyhlášce č.43/06 Sb. (o předškolním vzdělávání).
Čtěte více

Fotografování v MŠ

V pondělí 17.5.2021 v dopoledních hodinách proběhne fotografování třídních kolektivů. Pokud je někdo z dětí z docházky omluven, může po dohodě s třídní učitelkou přivést dítě přímo na vyfotografování. Fotografie budou hrazeny z třídních fondů.

Čtěte více

Obnovení provozu mateřské školy

Aktualizace od 17.5.2021

Na základě zlepšené epidemiologické situace, mají rodiče při příchodu s dětmi přístup do šaten.  Žádáme o dodržování hygienických opatření a zdržování se v prostorách budovy pouze po nezbytně nutnou dobu. Odpoledne budou rodičům děti předávány na zahradě (pokud počasí bude příznivé) a do šaten již nebude přístup.

30.4.2021

Na základě rozhodnutí MZ ČR se ode dne 3.5.2021 povoluje docházka všech dětí do mateřské školy. Děti již nebudou testovány, nemusí mít ochranu dýchacích cest a nebude omezen počet dětí ve třídě. Děti, které měly výjimku a do MŠ již docházely, budou zpět ve svých kmenových třídách.

Organizační opatření v mateřské škole:

 • Do MŠ mohou pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění. Do MŠ nebudou vpuštěny osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Pokud se v průběhu dne vyskytne u dítěte podezření z infekčního onemocnění, budou rodiče neprodleně informováni a bezodkladně si musí dítě z MŠ odvést.
 • Rodiče musí telefonicky informovat praktického lékaře o zdravotním stavu dítěte a ten rozhodne o dalším postupu. V případě, že lékař vyloučí infekční onemocnění, není nutné vyžadovat lékařské potvrzení.
 • Při vstupu osob do budovy musí použít respirátor k ochraně úst a nosu. Je nezbytné použít připravenou desinfekci rukou.
 • Předávání dětí učitelkám bude probíhat bez možnosti přístupu rodičů do šaten. Pohyb v prostorách budovy bude omezen na minimum.
 • Před příchodem do třídy si děti umyjí ruce teplou vodou a tekutým mýdlem (20-30 sekund).
 • Děti budou mít v šatně uloženu jednu roušku pro případ potřeby při nečekaném onemocnění.
 • Učitelky budou dbát na to, aby děti dodržovaly zásady osobní a respirační hygieny. Při kašli či kýchání je nutné používat jednorázové kapesníky, které neprodleně vyhodí a následně si umyjí ruce. Prosíme rodiče, aby s dětmi procvičovali jednorázové používání kapesníků.
 • Třídy i ostatní prostory budou pravidelně větrány a desinfikovány.
 • U předškolních dětí se ruší odpolední odpočinek, který bude nahrazen klidovými činnostmi.
 • Většina činností bude podle počasí probíhat na školní zahradě, z tohoto důvodu pravidelně sledujte počasí a vybavte děti vhodným oblečením.
 • Pro pitný režim na zahradě vybavte děti z předškolních tříd (případně dalších po domluvě s učitelkou) vlastní lahví, která bude dětem pravidelně doplňována.
 • Do odvolání bude zrušeno pořádání nadstandartních aktivit, při kterých dochází ke shlukování všech dětí ze všech tříd (kulturní a sportovní akce).
 • Režim dne jednotlivých tříd bude upraven tak, aby byla zajištěna všechna aktuálně požadovaná bezpečnostní opatření a doporučení. Bude upravena organizace při stravování a pohybu na zahradě MŠ. Děti nebudou chodit na vycházky, pobyt v MŠ bude realizován většinou na zahradě (s ohledem na počasí).

Děkujeme za pochopení a dodržování organizačních opatření.

Čtěte více

Platby v MŠ

Vzhledem k tomu, že MŠ byla v březnu a v dubnu pro děti, které platí úplatu za předškolní vzdělávání (školné) uzavřena, je stanovena výše příspěvků za tyto měsíce takto:
za stravné …………. 0,- Kč,   vyjma předškolních dětí, které od 12.3.2021 – těm bude platba účtována od tohoto dne
za školné …………… 0,- Kč,   vyjma dětí, které nejsou předškoláky, ale měly výjimku MZČR a do MŠ docházely od 12.3.2021 – výše příspěvku za duben činí 700,- Kč

Již zaplacené příspěvky budou převedeny na květen a červen, proto na tyto měsíce platby neposílejte a zrušte si trvalé příkazy. Jedná se pouze o ty, kteří zaplatili za březen i duben v řádných termínech.

Čtěte více

Uzavření mateřské školy v období letních prázdnin

Mateřská škola bude po dobu letních prázdnin, tj. v době od 1.7. do 31.8.2021 uzavřena. Důvodem je rekonstrukce sociálního zařízení pro děti a rozvodů vody.

Po dobu uzavření MŠ můžete využít služeb alternativních dětských zařízení (Nová trojka, Paleček, Ulita, Junák).

Dětem, jejichž rodiče nemohou z vážných důvodů zajistit péči po celou dobu prázdnin, je nabídnuta v době 1. – 16.7.2021 docházka do MŠ Sudoměřská. Pokud budete tuto docházku potřebovat, je nutné abyste to nahlásili p. učitelce ve třídě nejpozději do konce dubna.
Rodiče dětí, které zatím nemohou do MŠ docházet,  budou paní učitelky kontaktovat telefonicky.

Děkujeme z pochopení.

Čtěte více

Oznámení o provozu MŠ pro předškoláky

Od pondělí 12.4. se obnovuje provoz mateřské školy pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. Vzdělávání může probíhat v neměnných skupinkách nejvýše po 15 dětech za přísných hygienických opatření. Podmínkou k docházce bude pravidelné testování prostřednictvím antigenního testu. Testování bude probíhat v MŠ 2x týdně za přítomnosti rodičů.
Další informace budeme zasílat rodičům, jejichž dítěte se docházka týká, e-mailem, případně telefonicky.

Mladším dětem na základě Mimořádného opatření MZ není do odvolání docházka do MŠ povolena.

Čtěte více

Platby při uzavření mateřské školy

Vzhledem k tomu, že MŠ byla po celý měsíc uzavřena, je stanovena výše příspěvků za březen takto:
za stravné …………. 0,- Kč
za školné …………… 0,- Kč

Již zaplacené příspěvky budou převedeny na duben, proto na tento měsíc platby neposílejte.
Po znovuotevření MŠ bude provedeno další vyúčtování a případné přeplatky budou vráceny na účet, ze kterého byla platba zaslána.

Čtěte více

Distanční vzdělávání pro děti s povinnou předškolní docházkou

Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (poslední rok před nástupem do ZŠ), se při uzavření mateřské školy musí vzdělávat distančním způsobem. Z tohoto důvodu budou individuálně osloveni rodiče všech těchto dětí a bude s  nimi domluven termín předání vzdělávacích materiálů. Žádáme rodiče, aby se k jejich převzetí v domluvený čas dostavili do mateřské školy za dodržení všech hygienických opatření. Další informace ke vzdělávání budou postupně předávány emailem. Vyhodnocení zadaných úkolů proběhne po návratu dětí do mateřské školy.
Přejeme dětem i jejich rodičům příjemné chvíle při domácím vzdělávání.

Čtěte více

Informace o uzavření mateřské školy

aktualizace dne 28.3.2021

Na základě vládního krizového opatření se uzavření mateřské školy prodlužuje do 11.4.2021.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

aktualizace  dne 19.3.2021

Vážení rodiče,

Usnesení vlády č.300 ze dne 18.3.2021 prodlužuje krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení do 28.3.2021. Z tohoto důvodu zůstává mateřská škola nadále uzavřena.
O znovuotevření mateřské školy Vás budeme informovat.

Přejeme všem dětem a jejich rodičům klidné dny v neklidné době.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole. Z tohoto důvodu bude mateřská škola i školní jídelna od 1.3. do 21.3.2021 uzavřena.
Platby za školné a stravné uhraďte  prosím v pravidelném termínu, řádné vyúčtování bude provedeno po znovuotevření.

Pro děti zaměstnanců IZS, bude na základě krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 otevřena skupina v ZŠ Lobkovicovo náměstí, pro předškolní děti v budově Perunova. Rodiče se prostřednictvím zaměstnavatele hlásí na MHMP.

Ošetřovné:  podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Informace o ošetřovném lze najít např. na adrese: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

O případných změnách Vás budeme informovat.

Přejeme všem dětem a jejich rodičům hodně zdraví.

Čtěte více

Informace o karanténních opatřeních

Aktualizace informace 25.2.2021

Od dnešního dne onemocněla Covidem 19 paní učitelka ze třídy Slůňata. Na základě rozhodnutí hygienické stanice musí děti z této třídy a ze třídy Želvičky také do karantény na dobu 10 dnů (informace viz. níže).

 

24.2.2021

Vážení rodiče,

dnes byly potvrzeny pozitivní testy na Covid 19 u tří zaměstnanců naší mateřské školy. Vzhledem k tomu jsme museli zajistit opatření vydané hygienickou stanicí. Učitelky a děti ze tříd Veverky a Rybičky musí nastoupit do karantény, která je nařízena do pondělí 1.3.2021. Od úterý 2.3.2021 mohou nastoupit opět do MŠ, pokud budou splněny podmínky hygienické stanice ( viz.níže). Rodiče dětí z dalších tříd žádáme o důsledné sledování zdravotního stavu svých dětí.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.


Informace z hygienické stanice pro Prahu 3

Karanténní opatření zahrnují: v současné době vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

Seznam odběrových míst:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informací o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Pokud je v době do 90 dnů po prodělaném onemocnění dítě/pedagog/zaměstnanec v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. 90denní lhůta po prodělaném onemocnění se vždy počítá ode dne odběru biologického materiálu, ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek.

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace osobám (v případě dětí zákonným zástupcům dětí) u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu chytré karantény a ten s Vámi povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů. Systém chytré karantény také automaticky generuje všem rizikovým kontaktům „sms“ zprávu o tom, že jste byl/a v rizikovém kontaktu. V případě dětí je „sms“ zpráva e-systémem odeslána na tel. číslo zákonného zástupce, tj. pro upřesnění uvádíme, že tato zpráva se týká dítěte nikoli zákonných zástupcůpro ně karanténa neplatí, platí výše uvedené.

Čtěte více

Maškarní karneval

bude v MŠ ve středu 17.2.2021 dopoledne.
Vzhledem k hygienickým opatřením bude maškarní rej probíhat pouze ve třídách a nebudou se scházet děti z celé školky.  Z tohoto důvodu budou také přizpůsobeny karnevalové masky.
Předškoláci – třída Rybičky, Slůňata a Želvičky si mohou přinést jednoduché kostýmy, do kterých se oblečou při příchodu do MŠ.
Mladší děti  – třídy Berušky, Sluníčka, Kytičky a Veverky si budou vyrábět masky ve třídě (např. čepičky, škrabošky..).

Čtěte více

PF 2021

Přejeme všem dětem, jejich rodičům a dalším návštěvníkům našich webových stránek krásné, láskyplné Vánoce prožité v klidu a v pohodě.
V novém roce hodně štěstí, zdraví a životního optimismu.

Čtěte více

Informace o mimořádné situaci v MŠ

16.12.2020
Vážení rodiče, ve třídě Kytičky byl u jednoho dítěte zaznamenán pozitivní test na covid. Z tohoto důvodu musí všechny děti z této třídy, které byly ve školce v pondělí 14.12.  dopoledne, do desetidenní karantény. Seznam dětí byl předán hygienické stanici a její pracovnice budou kontaktovat zákonné zástupce dětí. Současně musela do karantény nastoupit i jejich učitelka. Sledujte prosím pečlivě zdravotní stav vašich dětí, protože podle informaci od hygieničky se v současné době ve školkách nemoc hodně šíří.
Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

 

12.12.2020
Vážení rodiče, v současné době byla nařízena všem učitelkám v 1.patře MŠ (třída Berušky a Sluníčka) karanténa (covid). Z tohoto důvodu jsme nuceni přistoupit k organizačním opatřením v provozu mateřské školy. Zvažte prosím nezbytnost docházky vašich dětí z těchto tříd v následujícím týdnu (14. – 18.12.2020)

Děkujeme za pochopení a věřím, že tuto složitou situaci společně zvládneme.

Ladislava Lébrová, ředitelka MŠ

Čtěte více

Vánoční prázdniny v MŠ – oznámení

Oznamujeme rodičům dětí, že mateřská škola bude
v období vánočních prázdnin, tj.  23.12.2020 – 3.1.2021 uzavřena.
Provoz v novém roce začne v pondělí 4.1.2021.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem hezký čas vánoční a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2021.

Čtěte více

Do školky přijde Mikuláš

Tato slavná trojice přijde do MŠ, v pátek 4.12. 2020 dopoledne. Děti přednesou písničku, básničku a za odměnu dostanou mikulášský balíček z rukou Mikuláše, anděla nebo čertíka.

Čtěte více

Změny v připraveném programu činností v MŠ

Z důvodu mimořádných opatření nebudou v období do konce kalendářního roku zařazeny plánované programy. Jedná se především o zrušení předvánočního fotografování dětí (bude zařazeno do jarních měsíců) a o vánoční besídky pro veřejnost. Besídky proběhnou pouze pro děti ve třídě. Vánoční dáreček bude připraven pro všechny děti.
Děkujeme za pochopení.

Pro rodiče dětí, které jsou nyní doma, posíláme odkaz na inspirativní webové stránky.
Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma = https://spoludoma.cz/

Čtěte více

Mimořádné opatření – kroužky v MŠ

Na základě Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy nebude prozatím zahájen provoz kroužků. Výjimkou je kroužek hudební, který vede paní učitelka MŠ a nejsou spojovány skupiny dětí.
Kroužky taneční, keramika, angličtina a fotbal se ruší na dobu 5.10. – 18.10.2020. Od 26.10. se ruší i kroužek hudební.
Opatření se prodlužuje do konce nouzového stavu.

O případných dalších opatřeních vás budeme informovat.

 

 

Čtěte více

Aktualizace podmínek provozu v mateřské škole

Vzhledem ke zhoršující se situaci šíření onemocnění covid-19, upřesňujeme některé body v provozu mateřské školy

 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Proto do MŠ mohou pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění. Do MŠ nebudou vpuštěny osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Pokud se v průběhu dne vyskytne u dítěte podezření z infekčního onemocnění, budou rodiče neprodleně informování a bezodkladně si musí dítě z MŠ odvést.
 • Rodiče musí telefonicky informovat praktického lékaře o zdravotním stavu dítěte a ten rozhodne o dalším postupu. V případě, že lékař vyloučí infekční onemocnění, a dítě je dále bezpříznakové, není nutné vyžadovat lékařské potvrzení. V případě přetrvávajících příznaků nemoci, je nutné potvrzení od lékaře, že dítě může do kolektivu (např. kašel, únava..).
 • Při vstupu osob do budovy musí použít roušku k ochraně úst a nosu. Je nezbytné použít připravenou desinfekci rukou.

Ostatní body již dříve zveřejněné v dokumentu „Provoz v mateřské škole s platností od 1.9.“ zůstávají nezměněny.

Čtěte více

Vítáme vás v novém školním roce 2020/2021

Provoz v mateřské škole ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Mateřská škola zahájí svoji činnost ve školním roce 2020/2021 v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy od 1.9.2020.

 • Do MŠ mohou pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění. Do MŠ nebudou vpuštěny osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Při vstupu osob do budovy doporučujeme použít roušku k ochraně úst a nosu. Je nezbytné použít připravenou desinfekci rukou.
 • Rodiče odvedou děti do šatny, kde dítě převléknou a dále předají do třídy učitelce. Vše proběhne co nejrychleji, aby se v budově zdržovali co nejkratší dobu. Pohyb v prostorách budovy bude omezen na minimum.
 • Před příchodem do třídy si děti umyjí ruce teplou vodou a tekutým mýdlem (20-30 sekund).
 • Děti budou mít v šatně uloženu jednu roušku pro případ potřeby při nečekaném onemocnění.
 • Učitelky budou dbát na to, aby děti dodržovaly zásady osobní a respirační hygieny. Při kašli či kýchání je nutné používat jednorázové kapesníky, které neprodleně vyhodí a následně si umyjí ruce. Prosíme rodiče, aby připravili děti na jednorázové používání kapesníků.
 • Do odvolání bude zrušeno pořádání nadstandartních aktivit, při kterých dochází ke shlukování všech dětí ze všech tříd (kulturní a sportovní akce).
 • Režim dne jednotlivých tříd bude upraven tak, aby byla zajištěna všechna aktuálně požadovaná bezpečnostní opatření a doporučení. Bude upravena organizace při stravování a pohybu na zahradě MŠ. Děti nebudou chodit na vycházky, pobyt v MŠ bude realizován většinou na zahradě (s ohledem na počasí).

Výše uvedené body se mohou měnit podle současné situace – tzv. semafor.

V případě změny některých skutečností uvedených v tomto opatření budou rodiče informování prostřednictvím webových stránek a na nástěnce mateřské školy.

Děkuji vám za pochopení. Ladislava Lébrová, ředitelka školy.

Čtěte více

Schůzka rodičů nově nastupujících dětí do MŠ

Připomínáme, že informativní schůzka pro rodiče dětí

nově přijatých k docházce do Mateřské školy Jeseniova 4 se bude konat

v úterý 25.8.2020 od 16.00 hodin.

Při vyplňování evidenčních listů budete potřebovat rodné číslo dítěte.

Prosíme rodiče, aby  z důvodu omezeného prostoru přišli na schůzku bez dětí.

Čtěte více

Hezké prázdniny

Přejeme všem našim dětem, jejich rodičům a zaměstnancům MŠ hezké a ničím nerušené prázdniny a nabrání potřebných sil do nového školního roku.

Připomínáme, že o prázdninách se neplatí školné ani stravné.

Čtěte více

Změna ve výši úplaty za předškolní vzdělávání a školní stravování

S účinností od 1.9.2020 se stanovuje výše plateb v MŠ takto:

Úplata za předškolní vzdělávání  se snižuje na 700,- Kč měsíčně (číslo účtu 111176308/0300). Děti, které v následujícím školním roce dovrší věku 6 let a starší, školné neplatí.
Úplata za stravování se zvyšuje na 35,- Kč /den, děti které dovrší 7 let věku v daném roce 38,- Kč/den, polodenní stravování 28,- Kč/den (číslo účtu 556308/0300)

Prosíme o dodržování termínu platby do 10.dne v měsíci. Děkujeme.

Výše plateb je stanovena v souladu se Zákonem č. 561/04 Sb. (školský zákon), Vyhlášce č.43/06 Sb. (o předškolním vzdělávání) a Vyhlášce č. 107/2005 Sb. (o školním stravování)
Čtěte více

Podmínky provozu v MŠ od 25.5. do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,
prosíme vás o pečlivé zvážení docházky vašeho dítěte do MŠ v souvislosti se zdravím vašeho dítěte i ostatních osob v domácnosti. Děti, které jsou chronicky nemocné, nebo které žijí ve společné domácnosti s osobou s některým z rizikových faktorů (věk nad 65 let, chronické onemocnění ledvin, hypertenze, onemocnění srdce, cukrovka, porucha imunitního systému, onemocnění jater) by školu navštěvovat v této době neměly. Rodiče v těchto případech mají stále nárok na ošetřovné.
Děti, které rodiče do konce školního roku z docházky omluví, budou i pro toto období zproštěny placení úplaty za předškolní vzdělávání (školného).

Podmínky provozu v MŠ v době od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020
 • Rodiče vyplní, podepíší a při příchodu do MŠ odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.
 • Pobyt dětí v MŠ bude zkrácen na dobu 7:30 – 16:30 hodin. V době před příchodem dětí a po odchodu dětí bude probíhat desinfekce budovy a hraček. Zrušeny budou pozdní příchody, vstup bude prodloužen od 7,30 do 8,30 hodin. Vzhledem k nutnosti mít přesné stavy dětí do 8 hodin, prosíme o nahlášení docházky u paní učitelky v pondělí na celý týden, změny hlásit v daný den do 8,00 hodin. Nahlášené děti budou počítány na stravování.
 • Není dovoleno shromažďování osob před budovou MŠ, je nutné dodržovat odstupy 2 metry, rodiče jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a řídit se aktuálními pokyny všech pracovníků MŠ. Všechny osoby nacházející se před budovou MŠ musí mít zakrytá ústa a nos (roušky).
 • Do budovy budou rodiče s dětmi vpouštěni s ohledem na zajištění bezpečného pohybu osob v prostoru MŠ (odstupy osob na chodbách). Rodič doprovázející dítě bude mít při vstupu do MŠ roušku. V případě většího počtu příchozích bude nutné počkat před MŠ v daných rozestupech. Děti, které nejsou žáky školy, nemají do budovy přístup (mimo sourozence, kteří mají plnou moc k vyzvedávání dítěte). Nebude umožněn vjezd kočárků a dětských vozidel.
 • Do MŠ doprovází dítě vždy jen jedna osoba, nedoporučuje se osoba s rizikovými faktory.
 • Při příchodu do MŠ bude dítěti změřena teplota a proveden ranní filtr. Dítě s teplotou 36,9 °C a více nebo dítě s příznaky infekčního onemocnění (kašel nebo jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19) nebude vpuštěno do budovy. Pro měření teploty budou použity bezkontaktní teploměry.
 • Do MŠ děti nebudou nosit žádné hračky, jídlo (bonbony), ani jiné předměty.
 • Pro zajištění pitného režimu na školní zahradě je potřeba, aby si děti přinesly plastovou lahvičku (max. 0,5 l). V případě potřeby budeme dolévat nesladké nápoje.
 • Děti musí mít vhodné oblečení a obutí s ohledem na co největší samostatnost při sebeobsluze bez pomoci personálu. Zároveň je nezbytné, aby dítě při příchodu do MŠ bylo schopné se samo odloučit od rodiče (učitelky nebudou moci kontaktně dítě přebírat).
 • Každé dítě bude vybaveno dvěma rouškami a uzavíratelným sáčkem (uloženy v šatnách pro případ potřeby).
 • Děti budou používat ve větší míře dezinfekci (dezinfekční mýdla a přímou dezinfekci na ruce).
 • Režim dne jednotlivých tříd bude upraven tak, aby byla zajištěna všechna aktuálně požadovaná bezpečnostní opatření a doporučení. Bude upravena organizace při stravování a pohybu na zahradě MŠ. Děti nebudou chodit na vycházky, pobyt v MŠ bude realizován většinou na zahradě (s ohledem na počasí). Povinná předškolní docházka po tuto dobu není. Prosíme o odnesení zubních kartáčků, děti je po dobu opatření nebudou používat. Provoz MŠ nelze za nastavených podmínek zajistit v plném rozsahu.
 • Všechny kroužky a saunování jsou do konce školního roku zrušeny.

Děkuji vám za pochopení. Ladislava Lébrová, ředitelka školy.

Čtěte více

Opětovné zahájení provozu mateřské školy

Na základě rozhodnutí zřizovatele a ředitelky mateřské školy bude dne 25.5.2020 zahájen provoz mateřské školy. Vzhledem k dodržování přísných hygienických a organizačních opatření žádáme rodiče o zvážení nutnosti dítě do MŠ přivádět. Již nyní se můžete seznámit s manuálem provozu pro mateřské školy na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Z tohoto manuálu budeme vycházet a přizpůsobovat podmínkám naší MŠ. Děti, které nebudou do MŠ docházet do konce školního roku, budou i pro tuto dobu zproštěny platby za předškolní vzdělávání (školné).

Čtěte více

Pozdrav pro děti ze školky a jejich rodiče

Milé děti, vážení rodiče.
Už jsme se dlouho neviděli a proto vám posíláme moc pozdravů ze školky, která teď odpočívá. Posíláme vám pár nápadů pro volné chvíle, abyste se nenudili:
Pro nejmenší – užívejte si hlavně hraček a příjemných chvilek strávených s rodiči, budeme rádi, když nám o tom nakreslíte obrázek a až přijdete do školky, přinesete nám ho ukázat.
Pro starší – kromě kresby obrázku si také procvičte prstíky a složte z papíru lodičku, čepici, parník nebo vlaštovku (maminka nebo tatínek vám jistě pomohou).
Pro všechny děti (ale hlavně pro předškoláky) máme několik tipů na webové stránky, kde si nejdete pracovní listy, básničku, obrázek… :
edu.ceskatelevize.cz,   www.jaksihrát.cz,   maminkám.cz,   hrysdetmi.euweb.cz,   www.predskolaci.cz/Julinka,   sikovny-cvrcek.cz.
Nyní bychom probírali témata spojená s jarem, zvířátky, přírodou. Určitě si z nabízených webových stránek vyberete to, co vás nejvíce baví. A nezapomeňte si hodně číst a poslouchat různé pohádky, jako to děláme ve školce.
Na závěr vám všem přejeme hlavně zdraví a pohodu. Už se na vás moc těšíme. Vaše paní učitelky z vaší školky Jeseninky!

 

Čtěte více

Zápis do mateřské školy

Z á p i s   do  Mateřské školy Jeseniova 4 – aktualizace najdete v základních informacích na hlavní webové stránce

Den otevřených dveří je zrušen

Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2020/2021

 • dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona (v posledním roce před zahájením školní docházky, tj. dítě, které dosáhne do 31.8.2020 pěti let věku) s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8.2020 dovrší věku 4 let, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8.2020 dovrší věku 3 let, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší
 • v případě volného místa (povolený počet dětí uvedený v rejstříku škol a školských zařízení) lze přijmout dvouleté dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2020.
Čtěte více

Platby při uzavření mateřské školy

Aktualizace 6.5.2020

Stanovení úplaty za vzdělávání za duben = 0 Kč
Stanovení úplaty za vzdělávání za květen = 190,- Kč

Stanovení výše stravného za květen = 165,- Kč

 

Stanovení výše úplaty v březnu (dle níže citované vyhlášky)

Vzhledem k tomu, že byl provoz naší mateřské školy přerušen od 18.3.2020, vychází poměrná výše úplaty za vzdělávání za měsíc březen 2020 ve výši 410,- Kč. Přeplatky vám budou připsány do následujícího měsíce.

Žádáme rodiče, aby měsíční platby prozatím hradili dle předpisu. Ve chvíli opětovného otevření mateřské školy budou přeplatky na školném vráceny na účty odesilatelů.

Stravné bude vyúčtováno k 30.6. (děti jsou po dobu uzavření objektu mateřské školy automaticky odhlášeny).

Vyúčtování za období leden-březen bylo provedeno k 31.3. Menší částky přeplatků byly převedeny do následujícího měsíce, větší částky byly zaslány na účty odesilatelů.

 

Stanovení výše úplaty v mateřské škole se řídí dle §6, odst.5, vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
(5) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

Čtěte více

Opatření související s rozšířením virové infekce

Žádost o ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let z důvodu uzavření školy

Vážení rodiče, pokud potřebujete Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy, napište zprávu na skolka@msjeseniova4.cz .  Potvrzené formuláře formulář mohu zaslat datovou schránkou nebo emailem. Upozorňuji, že formulář obsahuje osobní údaj – rodné číslo dítěte. V případě, že si budete chtít vyzvednout formulář osobně, sjednejte si předem konkrétní čas návštěvy prostřednictvím emailu nebo telefonu.

————————————————————————————————————————-

Na základě doporučení Rady MČ Prahy 3, ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon), ve spojení s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, a s odkazem na doporučení č. j. MSMT – 11703/2020 ze dne 10. 3. 2020, se

s účinností ode dne 18.3.2020 do odvolání přerušuje provoz mateřské školy.
Důvodem k přerušení provozu je současná epidemiologické situace a její dopady.

————————————————————————————————————————–

Opatření v MŠ související s přijetím krizového vládního opatření dne 15.3.

Provoz mateřských škol v Praze 3 zůstává zatím nepřerušen, je však určen pro děti, jejichž rodiče pracují v neomezených provozech (daných vládním prohlášením – např. IZS) a nemají jinou možnost péče o děti. Při příchodu dítěte bude vyžadováno potvrzení rodičů – Čestné prohlášení o nutnosti docházky dítěte do MŠ (formulář k podpisu obdrží v MŠ).

Další informace:

 1. Děkujeme těm, kteří nám dali vědět, že jejich děti budou v péči rodiny a MŠ navštěvovat až do odvolání nebudou.
 2. Bohužel stále nedisponujeme žádnými respirátory ani rouškami, takže pokud vy nějaké máte, žádáme vás, abyste ho při vstupu i vyzvedávání dítěte použili. V budově se zdržujte po nezbytně nutnou dobu a po předání dítěte opusťte budovu. Prosím berte ohled na personál MŠ, řada z nich patří k ohrožené skupině obyvatel.
 3. Samozřejmě platí, že nebude přijato dítě jevící známky respiračního onemocnění. Pokud se projeví během dne, budete okamžitě vyzváni k vyzvednutí.

Děkujeme vám za podporu, spolupráci a lidský přístup. Jde opravdu o zdraví nás všech.

—————————————————————————————————————————–

Z důvodu mimořádných opatření se až do odvolání ruší všechny kroužky v MŠ. Zároveň se ruší všechny kulturní a jiné akce pořádané mateřskou školou.

Na základě jednání Bezpečnostní rady MČ Prahy 3 ze dne 12.3. upozorňujeme, že:
„Mateřské školky zůstávají nadále otevřené, fungují však v omezeném počtu míst. Jako zřizovatel mateřských škol na Praze 3 žádáme rodiče a další zákonné zástupce dětí, aby odpovědně zvážili nutnost přítomnosti dětí v mateřských školách.“

—————————————————————————————————————————-

Informace k mimořádnému opatření MZ k uzavření škol:
Uzavírka škol se zatím netýká mateřských škol. Naše MŠ mám v tuto chvíli běžný provoz, ale doporučujeme rodičům zvážení nutnosti docházky dětí do MŠ. Z důvodů hygienické prevence je do odvolání zrušeno saunování. Zrušen je i kroužek keramiky z důvodu uzavření provozu v Nové Trojce. O případných dalších opatřeních vás budeme informovat.

—————————————————————————————————————————–

Dne 6. 3. 2020, vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření a nařídilo VŠEM našim občanům, kteří se vracejí z dovolené v Itálii, POVINNOU dvoutýdenní KARANTÉNU.

V této souvislosti žádáme všechny rodiče dětí naší MŠ, kteří se s dětmi i přes varování českých úřadů vydají na dovolenou do Itálie, aby dodrželi výše uvedená opatření a nevodili své děti po návratu do ČR do MŠ, kontaktovali lékaře a nechali své děti v předepsané domácí 14denní karanténě. Zároveň je nutné o této skutečnosti informovat MŠ. V případě, že MŠ zjistí, že došlo ze strany rodičů k porušení opatření Ministerstva zdravotnictví, ohlásí MŠ tuto skutečnost příslušným státním orgánům. Rodiče by se v tomto případě vystavili riziku postihu.

Žádáme rodiče, aby se po případném návratu z dovolené v dalších oblastech zasažených koronavirem – např. z některých dalších zemí Evropy (především z Německa, Francie, Španělska, Rakouska) a pochopitelně z Asie – řídili aktuálním doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pozornost je třeba také věnovat i drobným příznakům respiračních onemocnění, a pokud má dítě příznaky nemoci, nechat ho doma (ať jste cestovali nebo ne).

Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je zařízení pro výchovu a vzdělávání k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých.

Řešením v této situaci je nyní hlavně zodpovědný přístup všech zúčastněných.

Čtěte více

Pozvánka pro rodiče na vánoční besídky nebo dílničky

Zveme všechny rodiče na vánoční slavnosti v MŠ,

které začínají vždy v 16.00 hodin dle rozpisu:

Po    9.12.  Želvičky
Út  10.12.  Kytičky a Slůňata
Čt  12.12.  Veverky
Po  16.12.  Rybičky
Út  17.12.   Berušky a Sluníčka

Podrobnosti budou vyvěšeny na třídních nástěnkách.

Čtěte více

Vánoční fotografování

Fotografování dětí (jednotlivci) proběhne v pondělí 4.11. 2019. Náhled bude k dispozici na nástěnce v MŠ. Cena sady fotografií je 270,- Kč.

Čtěte více

Na co se mohou děti těšit aneb kulturní akce

Školní rok 2019/2020

Září
Út  24.9.     společné bubnování

Říjen
Po  14.10.   divadlo Cesta kolem světa
Čt  24.10.   divadlo Pohádka o písničce

Listopad
Út  19.11.   pohádka Čert a Káča
Út  26.11.   pohádka Kašpárkovo království – změna: přesouvá se na Po 25.11.

Prosinec
Po   2.12.   pohádka Jak chtěl skřítek zaspat Vánoce

Leden
Čt   9.1.      pohádka O sedmi trpaslících
St  22.1.     cirkus Adonis

Únor
Po    3.2.     pohádka Rozum a štěstí
St  12.2.    bezpečnostní průprava – seznámení se záchrannými složkami – pouze pro předškoláky

Březen
Út  10.3.    pohádka O Smolíčkovi
Po 16.3.   Bezpečný pes (jak se chovat ke psovi kterého potkáme) – program připravený Kynologickým servisem

Duben
Po   6.4.    pohádka Ferda mravenec
Út 14.4.   mobilní planetárium – pohádka Se zvířátky do vesmíru
Út  21.4.   zábavný program se cvičenými papoušky

Květen
Po  11.5.    hudební pořad Jak se dělá písnička
St   27.5.    pohádka Zpívající koťata

 

Všechny akce se konají v dopoledních hodinách.

Změna programu vyhrazena, programy budou aktualizovány dle nabídky.

Čtěte více

Třídní schůzky

Zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se budou konat v úterý 10.9.2019 od 16,30 hod. ve všech třídách.

Čtěte více

Hurá na prázdniny

Přejeme všem našim dětem, jejich rodičům a zaměstnancům MŠ hezké a ničím nerušené prázdniny a nabrání potřebných sil do nového školního roku.

Čtěte více

Celodenní výlety

připravené k závěru školního roku a ke Dni dětí do Farmy Soběhrdy se  uskuteční:

Pondělí 27.5. – třídy Berušky, Sluníčka, Veverky

Pondělí 3.6. – třídy Kytičky, Rybičky, Sluňata a Želvičky

Podrobné informace najdete na nástěnkách v MŠ.

 

Čtěte více

Oznámení pověřence

Na základě zákona o GDPR oznamujeme, že pověřencem pro ochranu osobních údajů pro naši MŠ je:

Ing. Radek Pomije, MBA, MČ Praha 3, Lipanská 7, 130 00 Praha3,
e-mail: pomije.radek@praha3.cz
tel. 222 116 711

Čtěte více