Balíček okamžité pomoci Pražanům

Magistrát hl. m. Prahy vydal balíček „Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze do konce roku a pro rok 2023“.

Více informací zde: BALICEK_rodice_deti_pravidla_zadosti_ver_27_07_2022_rev_EHOU
a na stránkách MČ Praha 3: https://www.praha3.cz/potrebuji-zaridit/zivotni-situace/skolstvi/pomoc-rodicum-s-naklady-spojenymi-se-skolou/ulevy-na-nbsp-skolnich-vydajich-pro-nbsp-rodiny-ve-nbsp-financni-tisni-n1153270.htm

Podání vyplněné žádosti za účelem čerpání prostředků je možné od 4. 9. do 20. 9. 2023  ředitelce MŠ prostřednictvím třídních učitelek.
Žádosti si můžete stáhnout na výše uvedeném odkazu MČ Prahy 3 nebo vyzvednout u třídní učitelky.
V současné době se žádost vztahuje na období do 31.12.2023.

Žadatel může žádost vyplnit pouze pro dítě, které má trvalý pobyt na území hl. města Prahy.
Pravdivost údajů uvedených v žádosti stvrzuje žadatel čestným prohlášením v žádosti. Pokud se situace žadatelů v průběhu čerpání úlevy změní, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost škole.

Ředitelka školy Vás v přiměřené lhůtě vyrozumí,  zda může být Vaší žádosti vyhověno.
Žádosti nelze vztáhnout na uplynulé období.