Přijímání dětí

Zápis do Mateřské školy Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 pro školní rok 2024/2025

Zápisy do všech mateřských škol v Praze 3 pro školní rok 2024/25 proběhnou v termínu 6. a 7. května 2024 – pouze v těchto dnech mohou rodiče doručit žádost o přijetí do mateřské školy. 

Žádost o přijetí do mateřské školy si vyplníte přes elektronický systém, vytisknete a donesete k lékaři pro potvrzení. Pro generování žádostí o přijetí bude aplikace otevřená od 1. dubna.
Pokud rodiče nemají možnost přihlášku vyplnit on-line nebo vytisknout, mohou se dohodnout s ředitelkou mateřské školy na osobním vyzvednutí.

Aplikaci “Zápisy do MŠ” naleznete na https://zapisdoms-praha3.praha.eu/  nebo na stránkách MČ Prahy 3 pod tímto logem:

Vše co budete k zápisu potřebovat se dozvíte ve výše uvedené aplikaci. Pro úplnost uvádíme doplňující informace:

K zápisu si přineste:
– vyplněnou a podepsanou žádost, včetně potvrzení od lékaře (nemusí mít děti s povinným vzděláváním)
– kopii rodného listu dítěte
– doklad totožnosti zákonného zástupce, který žádost podává
– doklad o trvalém bydlišti

Žádost mohou zákonní zástupci doručit v den zápisu následujícími způsoby:
osobním podáním dokumentů v mateřské škole – preferujeme (po vygenerování žádosti doporučujeme zarezervovat si termín v  rezervačním systému nebo se objednat telefonicky)
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze poslat prostý e-mail)
– do datové schránky mateřské školy (pouze z datové schránky zákonného zástupce)

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena po dobu zápisu. Po ukončení přijímacího řízení budou zveřejněny registrační čísla spolu s informací o přijetí na webových stránkách školy a ve vitríně u vchodu do budovy.
Děti budou přijímány podle zveřejněných kritérií.

Kritéria pro přijímání:

  • dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34 školského zákona (v posledním roce před zahájením školní docházky, dítě, které dosáhne k 31.8.2024 pěti let) s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3
  • dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8.2024 dovrší věku 4 let, seřazené podle data narození od nejstaršího k nejmladšímu
  • dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8.2024 dovrší věku 3 let, seřazené podle data narození od nejstaršího k nejmladšímu
  • v případě volného místa (povolený počet dětí uvedený v rejstříku škol a školských zařízení) lze přijmout dvouleté dítě, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2024, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3

Pokud máte o naši mateřskou školu zájem, nabízíme Vám její prohlídku. Dostavte se 3. 4. v 10 hodin nebo 9. 4.  v 16 hodin. Ve skupině si prohlédnete budovu a zodpovíme Vám  dotazy.