Provoz mateřské školy o letních prázdninách

Mateřská škola pro děti, které se předem přihlásily k docházce na prázdniny, bude otevřena od 1. 7. do 12. 7. 2024.
V době od 15. 7. do 30. 8. 2024 bude provoz MŠ přerušen.

Nový školní rok začíná v pondělí 2. 9. 2024.

Platby o prázdninách:
Pro měsíce červenec a srpen se stanoví v souladu s § 6 odst. 5 vyhlášky č. 43/2006 Sb., výše úplaty za předškolní vzdělávání takto:
a) nulová úplata pro děti, které nebudou navštěvovat MŠ během prázdninového provozu
b) poměrnou část stanovené úplaty za předškolní vzdělávání = 320,- Kč pro děti, které budou MŠ navštěvovat během prázdninového provozu – t.j. 1.7.-12. 7. 2024.
Úplata za prázdniny se netýká dětí, které v tomto školním roce neplatí (povinné předškolní vzdělávání).

Úplata za měsíc červenec musí být uhrazena nejpozději do 31.5.

Stravné:
se bude vybírat poslední týden v červnu podle aktuálního stavu (přeplatky x nedoplatky). Informaci o výši platby obdržíte od vedoucí ŠJ.

Děkujeme za pochopení a přejeme hezké letní dny.