Balíček okamžité pomoci Pražanům

Aktualizace 14.11.2022

Žádost lze předkládat za níže uvedených podmínek na další období (leden – červen 2023) do 14.12.2022.

29.9.2022
Magistrát hl. m. Prahy vydal balíček „Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze do konce roku a pro rok 2023“.

Více informací zde: BALICEK_rodice_deti_pravidla_zadosti_ver_27_07_2022_rev_EHOU

Podání vyplněné žádosti za účelem čerpání prostředků je možné od 1. 10. do 14. 10. 2022 ředitelce MŠ prostřednictvím vašich třídních učitelek.

Žádost ke stažení zde: A4_zadost_dite_zak_ucastnik_balicek

Žadatel může žádost vyplnit pouze pro dítě, které má trvalý pobyt na území hl. města Prahy.
Pravdivost údajů uvedených v žádosti stvrzuje žadatel čestným prohlášením v žádosti. Pokud se situace žadatelů v průběhu čerpání úlevy změní, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost škole.

Ředitelka školy Vás do 1. 11. 2022 vyrozumí, zda může být Vaší žádosti vyhověno.
Na období do 31. 10. 2022 se žádosti nevztahují.