Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí na školní rok 2024/2025

Informativní schůzka pro rodiče dětí

nově přijatých k docházce do Mateřské školy Jeseniova 4 se bude konat

v úterý 11.6.2024 od 16.00 hodin.

Při vyplňování evidenčních listů budete potřebovat rodné číslo dítěte. 

Prosíme rodiče, aby v zájmu soustředěné komunikace přišli na schůzku bez dětí.