Oznámení pověřence

Na základě zákona o GDPR oznamujeme, že pověřencem pro ochranu osobních údajů pro naši MŠ je:

Ing. Milan Hausner, MČ Praha 3, Lipanská 7, 130 00 Praha3,
datová schránka: eqkbt8g
e-mail: dpo@praha3.cz, tel. 777 478 654