Oznámení pověřence

Na základě zákona o GDPR oznamujeme, že pověřencem pro ochranu osobních údajů pro naši MŠ je:

Ing. Radek Pomije, MBA, MČ Praha 3, Lipanská 7, 130 00 Praha3,
e-mail: pomije.radek@praha3.cz
tel. 222 116 711