Provoz mateřské školy o letních prázdninách

Mateřská škola bude otevřena v době od 1. 7. do 14. 7. 2023. Provoz se týká pouze dětí, které se předem přihlásily k docházce na prázdniny,
V době od 17. 7. do 1. 9. 2023 bude provoz MŠ přerušen.

Po dobu uzavření MŠ můžete využít služeb alternativních dětských zařízení (Nová trojka, Paleček, Ulita, Junák…).

Nový školní rok začíná v pondělí 4. 9. 2023.

Platby o prázdninách:
Pro měsíce červenec a srpen se stanoví v souladu s § 6 odst. 5 vyhlášky č. 43/2006 Sb., výše úplaty za předškolní vzdělávání takto:
a) nulová úplata pro děti, které nebudou navštěvovat MŠ během dvou letních měsíců
b) poměrnou část stanovené úplaty za předškolní vzdělávání = 300,- Kč pro děti, které budou MŠ navštěvovat během letního provozu – t.j. 1.7.-14. 7. 2023.

Úplata za měsíc červenec musí být uhrazena nejpozději do 31.5. 

Stravné:
se bude vybírat poslední týden v červnu podle aktuálního stavu (přeplatky x nedoplatky). Informaci o výši platby obdržíte od vedoucí ŠJ.

Děkujeme za pochopení a přejeme hezké letní dny.