Omezení provozu o letních prázdninách

Prosíme o nahlášení ve třídě, zda bude pro Vaše dítě potřeba zajistit docházku do MŠ v období hlavních prázdnin (1.7. – 31.8.2024).
Jako v předchozích letech bude naše MŠ otevřena 2 týdny v době 1.– 12.7.2024.
Pokud do 15.3. nenahlásíte tuto potřebu, nebude s Vaším dítětem počítáno.
Za děti, které nebudou v době prázdnin do MŠ docházet, se neplatí po tuto dobu školné.

Děkujeme za pochopení.

Po dobu uzavření MŠ mohou rodiče využít pro děti příměstské tábory dotované MČ Praha 3 (např. Nová trojka, Paleček, Ulita, Junák).
Městská část příměstské tábory finančně podporuje v rámci dotačních řízení v oblasti Výchovy a vzdělávání tak, aby byly pro zájemce finančně dostupné.