Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024

S účinností od 1.9.2023 se stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na 800,- Kč měsíčně (číslo účtu 111176308/0300).
Děti, které v následujícím školním roce dovrší věku 6 let a starší (povinné vzdělávání), školné neplatí.

Prosíme o dodržování termínu platby do 10.dne v měsíci. Děkujeme.

Výše plateb je stanovena v souladu se Zákonem č. 561/04 Sb. (školský zákon) a Vyhlášce č.43/06 Sb. (o předškolním vzdělávání).