Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Na základě Vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, § 6 – úplata za předškolní vzdělávání, stanovila Rada MČ Praha 3 ve svém Usnesení č.391 ze dne 29.5.2024 změnu výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Jeseniova 4,6/1680 s účinností od 1.9.2024 následovně:

  • měsíční platba = 1.300, – Kč
  • dětem, které dovrší do 31.srpna 2022 věku 5 let se vzdělání poskytuje bezúplatně, a tudíž nadále hradí pouze stravné

Prosíme o dodržování termínu platby do 10.dne v měsíci. Děkujeme.