Nástěnka

Oznámení o zvýšení poplatku za stravné

Od 1.3.2023 dochází z důvodu zdražování potravin ke zvýšení  poplatku za stravné o 2,- Kč:
celodenní stravování 40,- Kč/den, děti s OŠD 43,- Kč/den
polodenní stravování 32,- Kč/den, děti s OŠD 35,- Kč/den

 

 

Čtěte více

Vánoční slavnosti v MŠ

Vážení rodiče,
zveme Vás na vánoční slavnosti (besídky, dílničky), které se budou konat podle tříd v těchto dnech:

Berušky:    14.12.
Sluníčka:    13.12.
Kytičky:      20.12.
Veverky:    13.12.
Rybičky:     12.12.
Slůňata:      15.12.
Želvičky:    14.12. – změna termínu na 19.12.

Začátky jsou vždy v 16,00 hodin. Srdečně Vás zvou Vaše děti spolu s učitelkami.

Čtěte více

Vánoční prázdniny v MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude v období vánočních prázdnin, tj.  27. – 30.12.2022 uzavřena.

V pátek 23.12. bude omezený provoz pro předem přihlášené děti.

Provoz v novém roce začne v pondělí 2.1.2023.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem hezký adventní čas.

 

Čtěte více

Do školky přijde Mikuláš

Tato slavná trojice přijde do MŠ, v pondělí 5.12. 2022 dopoledne.
Děti přednesou písničku, básničku a za odměnu dostanou mikulášský balíček z rukou
Mikuláše, anděla nebo čertíka.

Čtěte více

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Aktualizace 14.11.2022

Žádost lze předkládat za níže uvedených podmínek na další období (leden – červen 2023) do 14.12.2022.

29.9.2022
Magistrát hl. m. Prahy vydal balíček „Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze do konce roku a pro rok 2023“.

Více informací zde: BALICEK_rodice_deti_pravidla_zadosti_ver_27_07_2022_rev_EHOU

Podání vyplněné žádosti za účelem čerpání prostředků je možné od 1. 10. do 14. 10. 2022 ředitelce MŠ prostřednictvím vašich třídních učitelek.

Žádost ke stažení zde: A4_zadost_dite_zak_ucastnik_balicek

Žadatel může žádost vyplnit pouze pro dítě, které má trvalý pobyt na území hl. města Prahy.
Pravdivost údajů uvedených v žádosti stvrzuje žadatel čestným prohlášením v žádosti. Pokud se situace žadatelů v průběhu čerpání úlevy změní, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost škole.

Ředitelka školy Vás do 1. 11. 2022 vyrozumí, zda může být Vaší žádosti vyhověno.
Na období do 31. 10. 2022 se žádosti nevztahují.

Čtěte více

Fotografování dětí

V pondělí 7.11. proběhne individuální fotografování dětí. Cena sady fotografií s vánoční tématikou je 330,- Kč. Ukázku sady si můžete prohlédnout na nástěnce v MŠ.

Změna termínu: fotografování proběhne již ve středu 2.11.

Čtěte více

Informace o přerušení provozu MŠ

V úterý 11.10. 2022 bude na celý den přerušena dodávka vody pro naší MŠ (oznámení z vodáren). Z tohoto důvodu musíme přerušit na tento den provoz a MŠ zůstane uzavřena.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

Čtěte více

Na co se mohou děti těšit aneb kulturní akce

Školní rok 2022/2023

Září:
14.9.              Autorské čtení s jógou pro předškolní třídy
20.9.              Autorské čtení s jógou pro děti z 1. a 2. patra
22.9.              Společné bubnování

Říjen:
10.10.           Skřítky krmit povoleno – program o zdravé výživě
25.10.           Honza a drak

Listopad:
21.11.           Zlatovláska
24.11.           Jak se hraje písnička

Leden:
19.1.             Nádherné úterý
31.1.              Cirkus Adonis

Únor:
6.2.                Pohádky z kuchařské čepice
22.2.             Dášenka čili život štěněte   Pohádka z Karkulčina košíčku

Březen:
 1.3.              Deset černoušků

Duben:
18.4.              Na návštěvě v Broučkově
24.4.              Kouzelný hrnec

Květen:
22.5.              Jak si vzal Honza princeznu

Červen:
Loučení s předškoláky, klauni Mireček a Leontýnka (datum bude upřesněno)

Všechny akce se konají v dopoledních hodinách.
Změna programu vyhrazena.

Čtěte více

Zahájení školního roku 2022/2023

Informace k zahájení nového školního roku:

 • datum nástupu je 1.9.2022, pokud nastoupíte později, pošlete nám tuto informaci e-mailem nebo telefonicky
 • připomínáme, že od 1.9. je nová výše platby za školné 660,- Kč, výše poplatku na stravné se nemění
 • třídní schůzky ve všech třídách se budou konat ve středu 7.9. od 16,30 hodin

Přejeme všem dětem příjemně strávené chvíle v MŠ.

 

 

 

Čtěte více

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023

S účinností od 1.9.2022 se stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na 660,- Kč měsíčně (číslo účtu 111176308/0300).
Děti, které v následujícím školním roce dovrší věku 6 let a starší (povinné vzdělávání), školné neplatí.

Prosíme o dodržování termínu platby do 10.dne v měsíci. Děkujeme.

Výše plateb je stanovena v souladu se Zákonem č. 561/04 Sb. (školský zákon) a Vyhlášce č.43/06 Sb. (o předškolním vzdělávání).
Čtěte více

Celodenní výlety

připravené k závěru školního roku a ke Dni dětí do „Hrusic za Mikešem“ se  uskuteční:

Čtvrtek 26.5. – třídy Rybičky, Slůňata a Želvičky

Úterý 31.5. – třídy Berušky, Sluníčka, Kytičky a Veverky

Podrobné informace najdete na nástěnkách v MŠ.

Čtěte více

Provoz mateřské školy o letních prázdninách

Mateřská škola bude otevřena v době od 1. 7. do 15. 7. 2022. Provoz se týká pouze dětí, které se předem přihlásily k docházce na prázdniny.
V době od 18. 7. do 31. 8. 2022 bude provoz MŠ přerušen.

Po dobu uzavření MŠ můžete využít služeb alternativních dětských zařízení (Nová trojka, Paleček, Ulita, Junák…).

Nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Platby o prázdninách:
Pro měsíce červenec a srpen se stanoví v souladu s § 6 odst. 5 vyhlášky č. 43/2006 Sb., výše úplaty takto:
a) nulová úplata pro děti, které nebudou navštěvovat MŠ během dvou letních měsíců
b) poměrnou část stanovené úplaty za předškolní vzdělávání = 250,- Kč pro děti, které budou MŠ navštěvovat během letního provozu – t.j. 1.7.-15. 7. 2022.

Úplata za měsíc červenec musí být uhrazena nejpozději do 15.6.

Stravné:
se bude vybírat poslední týden v červnu podle aktuálního stavu (přeplatky x nedoplatky). Informaci o výši platby obdržíte od vedoucí ŠJ.

Děkujeme za pochopení a přejeme hezké letní dny.

Čtěte více

Fotografování v MŠ

Ve čtvrtek 5.5.2022 v dopoledních hodinách proběhne fotografování třídních kolektivů. Pokud je někdo z dětí z docházky omluven, může po dohodě s třídní učitelkou přivést dítě přímo na vyfotografování.  Cena jedné fotografie je 60,- Kč. Prosíme o nahlášení zájemců a zaplacení částky ve své třídě .

Čtěte více

Zápis do mateřské školy

pro školní rok 2022/2023 se koná 3. a 4. 5. Podrobné informace najdete v základních informacích na hlavní webové stránce v odkazu přijímání dětí.

Čtěte více

Den otevřených dveří

pro rodiče, které letos půjdou se svými dětmi k zápisu do mateřské školy pořádáme v úterý 5.4.2022. Možnost prohlédnout si prostory MŠ a seznámit se s provozem, bude vždy v celou hodinu v 9, 10 a 14  hodin. Těšíme se na vás.

Čtěte více

Maškarní karneval

bude v MŠ ve středu 16.2.2022 dopoledne.
Vzhledem k hygienickým opatřením bude maškarní rej probíhat pouze ve třídách a nebudou se scházet děti z celé školky.  Z tohoto důvodu budou také přizpůsobeny karnevalové masky.
Předškoláci – třída Rybičky, Slůňata a Želvičky si mohou přinést jednoduché kostýmy, do kterých se oblečou při příchodu do MŠ.
Mladší děti  – třídy Berušky, Sluníčka, Kytičky a Veverky si budou vyrábět masky ve třídě (např. čepičky, škrabošky..).

Podrobné informace jednotlivých tříd jsou vyvěšeny na nástěnkách u šaten.

Čtěte více

Oznámení o výskytu onemocnění covidem

5.1.2022
Paní učitelka ze 2.patra má pozitivní test na coronavirus. Na základě jednání s hygienickou stanicí mají děti ze třídy Kytičky a Veverky, které byly v MŠ ve dnech 3. a 4.1.2022 nařízenu týdenní karanténu. Ostatní třídy zůstávají v provozu bez omezení.

Prosíme rodiče, aby sledovali zdravotní stav svých dětí a při příznacích virového onemocnění kontaktovali svého pediatra.

Čtěte více

Oznámení o karanténě v MŠ

17.12.2021
Dítě ze třídy Sluníčka (1.patro) má pozitivní test na coronavirus. Na základě vyjádření hygienické stanice jdou děti ze třídy Berušky a Sluníčka, které byly ve školce 15.12. a 16.12. (a tím přišly s nemocným dítětem do styku) do karantény. Děti, které v tyto dny nebyly ve školce, mohou docházet bez omezení.

Ostatních tříd se omezení netýká.

Prosíme rodiče, aby sledovali zdravotní stav svých dětí a při příznacích virového onemocnění kontaktovali svého pediatra a dítě do MŠ neposílali.

Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

 

Čtěte více

Změna výše stravného od 1.1.2022

25.10.2021

S účinností od 1.1.2022 se z důvodu zdražování potravin zvyšuje o 3,- Kč denně úplata na školní stravování.

Částka po zvýšení:

 • celodenní stravování = 38,- Kč na den (měsíčně 798,- Kč)
 • děti, které ve školním roce 2021/2022 dovrší 7 let věku = 41,- Kč na den (měsíčně 861,- Kč)
 • polodenní stravování = 30,- Kč na den, resp. 33,- Kč

Prosíme o dodržování platby v řádném termínu, do 10.dne v měsíci.

Výše platby je stanovena v na základě Zákona č. 561/04 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášce č.107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění.
Čtěte více

Třídní schůzky

Třídní schůzky ve školním roce 2021/2022 se budou konat pro jednotlivé třídy v těchto dnech, vždy od 16,00 hodin:

Čt    9.9.    Želvičky
Po 13.9.    Berušky, Kytičky a Rybičky
Út 14.9.    Sluníčka, Veverky a Slůňata

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Čtěte více

Podmínky provozu ve školním roce 2021/2022

Provoz v mateřské škole ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19

Mateřská škola zahájí svoji činnost od 6.9.2021 v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

 • Děti nemusí mít v MŠ roušky, ani se nebudou testovat.
 • Do MŠ mohou pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění. Do MŠ nebudou vpuštěny osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Pokud se v průběhu dne vyskytne u dítěte podezření z infekčního onemocnění, budou rodiče neprodleně informováni a bezodkladně si musí dítě z MŠ odvést.
 • Rodiče musí telefonicky informovat praktického lékaře o zdravotním stavu dítěte a ten rozhodne o dalším postupu. V případě, že lékař vyloučí infekční onemocnění, není nutné vyžadovat lékařské potvrzení.
 • Při vstupu osob do budovy musí použít respirátor k ochraně úst a nosu. Je nezbytné použít připravenou desinfekci rukou.
 • Pohyb zákonných zástupců dětí v prostorách budovy bude omezen na minimum. Děti budou učitelce předány před vstupem do třídy. V šatnách a dalších společných prostorách je zapotřebí se zdržovat pouze po nezbytně nutnou dobu a poté budovu opustit.
 • Před příchodem do třídy si děti umyjí ruce teplou vodou a tekutým mýdlem (20-30 sekund).
 • Děti budou mít v šatně uloženu jednu roušku pro případ potřeby při nečekaném onemocnění.
 • Učitelky budou dbát na to, aby děti dodržovaly zásady osobní a respirační hygieny. Při kašli či kýchání je nutné používat jednorázové kapesníky, které neprodleně vyhodí a následně si umyjí ruce. Prosíme rodiče, aby s dětmi procvičovali jednorázové používání kapesníků.
 • Třídy i ostatní prostory budou pravidelně větrány a desinfikovány.
 • Většina činností bude podle počasí probíhat na školní zahradě, z tohoto důvodu je potřeba aby rodiče pravidelně sledovali počasí a vybavili děti vhodným oblečením.
 • Pro pitný režim na zahradě rodiče vybaví děti vlastní lahví, která bude dětem pravidelně doplňována.
 • Režim dne jednotlivých tříd bude upraven tak, aby byla zajištěna všechna aktuálně požadovaná bezpečnostní opatření a doporučení.
Čtěte více

Obnovení provozu mateřské školy

Aktualizace od 17.5.2021

Na základě zlepšené epidemiologické situace, mají rodiče při příchodu s dětmi přístup do šaten.  Žádáme o dodržování hygienických opatření a zdržování se v prostorách budovy pouze po nezbytně nutnou dobu. Odpoledne budou rodičům děti předávány na zahradě (pokud počasí bude příznivé) a do šaten již nebude přístup.

30.4.2021

Na základě rozhodnutí MZ ČR se ode dne 3.5.2021 povoluje docházka všech dětí do mateřské školy. Děti již nebudou testovány, nemusí mít ochranu dýchacích cest a nebude omezen počet dětí ve třídě. Děti, které měly výjimku a do MŠ již docházely, budou zpět ve svých kmenových třídách.

Organizační opatření v mateřské škole:

 • Do MŠ mohou pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění. Do MŠ nebudou vpuštěny osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Pokud se v průběhu dne vyskytne u dítěte podezření z infekčního onemocnění, budou rodiče neprodleně informováni a bezodkladně si musí dítě z MŠ odvést.
 • Rodiče musí telefonicky informovat praktického lékaře o zdravotním stavu dítěte a ten rozhodne o dalším postupu. V případě, že lékař vyloučí infekční onemocnění, není nutné vyžadovat lékařské potvrzení.
 • Při vstupu osob do budovy musí použít respirátor k ochraně úst a nosu. Je nezbytné použít připravenou desinfekci rukou.
 • Předávání dětí učitelkám bude probíhat bez možnosti přístupu rodičů do šaten. Pohyb v prostorách budovy bude omezen na minimum.
 • Před příchodem do třídy si děti umyjí ruce teplou vodou a tekutým mýdlem (20-30 sekund).
 • Děti budou mít v šatně uloženu jednu roušku pro případ potřeby při nečekaném onemocnění.
 • Učitelky budou dbát na to, aby děti dodržovaly zásady osobní a respirační hygieny. Při kašli či kýchání je nutné používat jednorázové kapesníky, které neprodleně vyhodí a následně si umyjí ruce. Prosíme rodiče, aby s dětmi procvičovali jednorázové používání kapesníků.
 • Třídy i ostatní prostory budou pravidelně větrány a desinfikovány.
 • U předškolních dětí se ruší odpolední odpočinek, který bude nahrazen klidovými činnostmi.
 • Většina činností bude podle počasí probíhat na školní zahradě, z tohoto důvodu pravidelně sledujte počasí a vybavte děti vhodným oblečením.
 • Pro pitný režim na zahradě vybavte děti z předškolních tříd (případně dalších po domluvě s učitelkou) vlastní lahví, která bude dětem pravidelně doplňována.
 • Do odvolání bude zrušeno pořádání nadstandartních aktivit, při kterých dochází ke shlukování všech dětí ze všech tříd (kulturní a sportovní akce).
 • Režim dne jednotlivých tříd bude upraven tak, aby byla zajištěna všechna aktuálně požadovaná bezpečnostní opatření a doporučení. Bude upravena organizace při stravování a pohybu na zahradě MŠ. Děti nebudou chodit na vycházky, pobyt v MŠ bude realizován většinou na zahradě (s ohledem na počasí).

Děkujeme za pochopení a dodržování organizačních opatření.

Čtěte více

Platby v MŠ

Vzhledem k tomu, že MŠ byla v březnu a v dubnu pro děti, které platí úplatu za předškolní vzdělávání (školné) uzavřena, je stanovena výše příspěvků za tyto měsíce takto:
za stravné …………. 0,- Kč,   vyjma předškolních dětí, které docházely od 12.4.2021 – těm bude platba účtována od tohoto dne
za školné …………… 0,- Kč,   vyjma dětí, které nejsou předškoláky, ale měly výjimku MZČR a do MŠ docházely od 12.4.2021 – výše příspěvku za duben činí 700,- Kč

Již zaplacené příspěvky budou převedeny na květen a červen, proto na tyto měsíce platby neposílejte a zrušte si trvalé příkazy. Jedná se pouze o ty, kteří zaplatili za březen i duben v řádných termínech.

Čtěte více

Oznámení o provozu MŠ pro předškoláky

Od pondělí 12.4. se obnovuje provoz mateřské školy pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. Vzdělávání může probíhat v neměnných skupinkách nejvýše po 15 dětech za přísných hygienických opatření. Podmínkou k docházce bude pravidelné testování prostřednictvím antigenního testu. Testování bude probíhat v MŠ 2x týdně za přítomnosti rodičů.
Další informace budeme zasílat rodičům, jejichž dítěte se docházka týká, e-mailem, případně telefonicky.

Mladším dětem na základě Mimořádného opatření MZ není do odvolání docházka do MŠ povolena.

Čtěte více

Platby při uzavření mateřské školy

Vzhledem k tomu, že MŠ byla po celý měsíc uzavřena, je stanovena výše příspěvků za březen takto:
za stravné …………. 0,- Kč
za školné …………… 0,- Kč

Již zaplacené příspěvky budou převedeny na duben, proto na tento měsíc platby neposílejte.
Po znovuotevření MŠ bude provedeno další vyúčtování a případné přeplatky budou vráceny na účet, ze kterého byla platba zaslána.

Čtěte více

Distanční vzdělávání pro děti s povinnou předškolní docházkou

Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (poslední rok před nástupem do ZŠ), se při uzavření mateřské školy musí vzdělávat distančním způsobem. Z tohoto důvodu budou individuálně osloveni rodiče všech těchto dětí a bude s  nimi domluven termín předání vzdělávacích materiálů. Žádáme rodiče, aby se k jejich převzetí v domluvený čas dostavili do mateřské školy za dodržení všech hygienických opatření. Další informace ke vzdělávání budou postupně předávány emailem. Vyhodnocení zadaných úkolů proběhne po návratu dětí do mateřské školy.
Přejeme dětem i jejich rodičům příjemné chvíle při domácím vzdělávání.

Čtěte více

Informace o uzavření mateřské školy

aktualizace dne 28.3.2021

Na základě vládního krizového opatření se uzavření mateřské školy prodlužuje do 11.4.2021.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

aktualizace  dne 19.3.2021

Vážení rodiče,

Usnesení vlády č.300 ze dne 18.3.2021 prodlužuje krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení do 28.3.2021. Z tohoto důvodu zůstává mateřská škola nadále uzavřena.
O znovuotevření mateřské školy Vás budeme informovat.

Přejeme všem dětem a jejich rodičům klidné dny v neklidné době.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole. Z tohoto důvodu bude mateřská škola i školní jídelna od 1.3. do 21.3.2021 uzavřena.
Platby za školné a stravné uhraďte  prosím v pravidelném termínu, řádné vyúčtování bude provedeno po znovuotevření.

Pro děti zaměstnanců IZS, bude na základě krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 otevřena skupina v ZŠ Lobkovicovo náměstí, pro předškolní děti v budově Perunova. Rodiče se prostřednictvím zaměstnavatele hlásí na MHMP.

Ošetřovné:  podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Informace o ošetřovném lze najít např. na adrese: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

O případných změnách Vás budeme informovat.

Přejeme všem dětem a jejich rodičům hodně zdraví.

Čtěte více

Informace o karanténních opatřeních

Aktualizace informace 25.2.2021

Od dnešního dne onemocněla Covidem 19 paní učitelka ze třídy Slůňata. Na základě rozhodnutí hygienické stanice musí děti z této třídy a ze třídy Želvičky také do karantény na dobu 10 dnů (informace viz. níže).

 

24.2.2021

Vážení rodiče,

dnes byly potvrzeny pozitivní testy na Covid 19 u tří zaměstnanců naší mateřské školy. Vzhledem k tomu jsme museli zajistit opatření vydané hygienickou stanicí. Učitelky a děti ze tříd Veverky a Rybičky musí nastoupit do karantény, která je nařízena do pondělí 1.3.2021. Od úterý 2.3.2021 mohou nastoupit opět do MŠ, pokud budou splněny podmínky hygienické stanice ( viz.níže). Rodiče dětí z dalších tříd žádáme o důsledné sledování zdravotního stavu svých dětí.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.


Informace z hygienické stanice pro Prahu 3

Karanténní opatření zahrnují: v současné době vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

Seznam odběrových míst:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informací o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Pokud je v době do 90 dnů po prodělaném onemocnění dítě/pedagog/zaměstnanec v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. 90denní lhůta po prodělaném onemocnění se vždy počítá ode dne odběru biologického materiálu, ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek.

Toto sdělení slouží k zajištění co nejrychlejšího předání informace osobám (v případě dětí zákonným zástupcům dětí) u kterých byl zjištěn rizikový kontakt s COVID-19 pozitivní osobou. Následně Vás bude telefonicky kontaktovat zástupce z týmu chytré karantény a ten s Vámi povede tel. rozhovor v rámci trasování kontaktů. Systém chytré karantény také automaticky generuje všem rizikovým kontaktům „sms“ zprávu o tom, že jste byl/a v rizikovém kontaktu. V případě dětí je „sms“ zpráva e-systémem odeslána na tel. číslo zákonného zástupce, tj. pro upřesnění uvádíme, že tato zpráva se týká dítěte nikoli zákonných zástupcůpro ně karanténa neplatí, platí výše uvedené.

Čtěte více

Maškarní karneval

bude v MŠ ve středu 17.2.2021 dopoledne.
Vzhledem k hygienickým opatřením bude maškarní rej probíhat pouze ve třídách a nebudou se scházet děti z celé školky.  Z tohoto důvodu budou také přizpůsobeny karnevalové masky.
Předškoláci – třída Rybičky, Slůňata a Želvičky si mohou přinést jednoduché kostýmy, do kterých se oblečou při příchodu do MŠ.
Mladší děti  – třídy Berušky, Sluníčka, Kytičky a Veverky si budou vyrábět masky ve třídě (např. čepičky, škrabošky..).

Čtěte více

PF 2021

Přejeme všem dětem, jejich rodičům a dalším návštěvníkům našich webových stránek krásné, láskyplné Vánoce prožité v klidu a v pohodě.
V novém roce hodně štěstí, zdraví a životního optimismu.

Čtěte více

Informace o mimořádné situaci v MŠ

16.12.2020
Vážení rodiče, ve třídě Kytičky byl u jednoho dítěte zaznamenán pozitivní test na covid. Z tohoto důvodu musí všechny děti z této třídy, které byly ve školce v pondělí 14.12.  dopoledne, do desetidenní karantény. Seznam dětí byl předán hygienické stanici a její pracovnice budou kontaktovat zákonné zástupce dětí. Současně musela do karantény nastoupit i jejich učitelka. Sledujte prosím pečlivě zdravotní stav vašich dětí, protože podle informaci od hygieničky se v současné době ve školkách nemoc hodně šíří.
Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

 

12.12.2020
Vážení rodiče, v současné době byla nařízena všem učitelkám v 1.patře MŠ (třída Berušky a Sluníčka) karanténa (covid). Z tohoto důvodu jsme nuceni přistoupit k organizačním opatřením v provozu mateřské školy. Zvažte prosím nezbytnost docházky vašich dětí z těchto tříd v následujícím týdnu (14. – 18.12.2020)

Děkujeme za pochopení a věřím, že tuto složitou situaci společně zvládneme.

Ladislava Lébrová, ředitelka MŠ

Čtěte více

Změny v připraveném programu činností v MŠ

Z důvodu mimořádných opatření nebudou v období do konce kalendářního roku zařazeny plánované programy. Jedná se především o zrušení předvánočního fotografování dětí (bude zařazeno do jarních měsíců) a o vánoční besídky pro veřejnost. Besídky proběhnou pouze pro děti ve třídě. Vánoční dáreček bude připraven pro všechny děti.
Děkujeme za pochopení.

Pro rodiče dětí, které jsou nyní doma, posíláme odkaz na inspirativní webové stránky.
Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma = https://spoludoma.cz/

Čtěte více

Aktualizace podmínek provozu v mateřské škole

Vzhledem ke zhoršující se situaci šíření onemocnění covid-19, upřesňujeme některé body v provozu mateřské školy

 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Proto do MŠ mohou pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění. Do MŠ nebudou vpuštěny osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Pokud se v průběhu dne vyskytne u dítěte podezření z infekčního onemocnění, budou rodiče neprodleně informování a bezodkladně si musí dítě z MŠ odvést.
 • Rodiče musí telefonicky informovat praktického lékaře o zdravotním stavu dítěte a ten rozhodne o dalším postupu. V případě, že lékař vyloučí infekční onemocnění, a dítě je dále bezpříznakové, není nutné vyžadovat lékařské potvrzení. V případě přetrvávajících příznaků nemoci, je nutné potvrzení od lékaře, že dítě může do kolektivu (např. kašel, únava..).
 • Při vstupu osob do budovy musí použít roušku k ochraně úst a nosu. Je nezbytné použít připravenou desinfekci rukou.

Ostatní body již dříve zveřejněné v dokumentu „Provoz v mateřské škole s platností od 1.9.“ zůstávají nezměněny.

Čtěte více

Opětovné zahájení provozu mateřské školy

Na základě rozhodnutí zřizovatele a ředitelky mateřské školy bude dne 25.5.2020 zahájen provoz mateřské školy. Vzhledem k dodržování přísných hygienických a organizačních opatření žádáme rodiče o zvážení nutnosti dítě do MŠ přivádět. Již nyní se můžete seznámit s manuálem provozu pro mateřské školy na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Z tohoto manuálu budeme vycházet a přizpůsobovat podmínkám naší MŠ. Děti, které nebudou do MŠ docházet do konce školního roku, budou i pro tuto dobu zproštěny platby za předškolní vzdělávání (školné).

Čtěte více

Opatření související s rozšířením virové infekce

Žádost o ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let z důvodu uzavření školy

Vážení rodiče, pokud potřebujete Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy, napište zprávu na skolka@msjeseniova4.cz .  Potvrzené formuláře formulář mohu zaslat datovou schránkou nebo emailem. Upozorňuji, že formulář obsahuje osobní údaj – rodné číslo dítěte. V případě, že si budete chtít vyzvednout formulář osobně, sjednejte si předem konkrétní čas návštěvy prostřednictvím emailu nebo telefonu.

————————————————————————————————————————-

Na základě doporučení Rady MČ Prahy 3, ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon), ve spojení s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, a s odkazem na doporučení č. j. MSMT – 11703/2020 ze dne 10. 3. 2020, se

s účinností ode dne 18.3.2020 do odvolání přerušuje provoz mateřské školy.
Důvodem k přerušení provozu je současná epidemiologické situace a její dopady.

————————————————————————————————————————–

Opatření v MŠ související s přijetím krizového vládního opatření dne 15.3.

Provoz mateřských škol v Praze 3 zůstává zatím nepřerušen, je však určen pro děti, jejichž rodiče pracují v neomezených provozech (daných vládním prohlášením – např. IZS) a nemají jinou možnost péče o děti. Při příchodu dítěte bude vyžadováno potvrzení rodičů – Čestné prohlášení o nutnosti docházky dítěte do MŠ (formulář k podpisu obdrží v MŠ).

Další informace:

 1. Děkujeme těm, kteří nám dali vědět, že jejich děti budou v péči rodiny a MŠ navštěvovat až do odvolání nebudou.
 2. Bohužel stále nedisponujeme žádnými respirátory ani rouškami, takže pokud vy nějaké máte, žádáme vás, abyste ho při vstupu i vyzvedávání dítěte použili. V budově se zdržujte po nezbytně nutnou dobu a po předání dítěte opusťte budovu. Prosím berte ohled na personál MŠ, řada z nich patří k ohrožené skupině obyvatel.
 3. Samozřejmě platí, že nebude přijato dítě jevící známky respiračního onemocnění. Pokud se projeví během dne, budete okamžitě vyzváni k vyzvednutí.

Děkujeme vám za podporu, spolupráci a lidský přístup. Jde opravdu o zdraví nás všech.

—————————————————————————————————————————–

Z důvodu mimořádných opatření se až do odvolání ruší všechny kroužky v MŠ. Zároveň se ruší všechny kulturní a jiné akce pořádané mateřskou školou.

Na základě jednání Bezpečnostní rady MČ Prahy 3 ze dne 12.3. upozorňujeme, že:
„Mateřské školky zůstávají nadále otevřené, fungují však v omezeném počtu míst. Jako zřizovatel mateřských škol na Praze 3 žádáme rodiče a další zákonné zástupce dětí, aby odpovědně zvážili nutnost přítomnosti dětí v mateřských školách.“

—————————————————————————————————————————-

Informace k mimořádnému opatření MZ k uzavření škol:
Uzavírka škol se zatím netýká mateřských škol. Naše MŠ mám v tuto chvíli běžný provoz, ale doporučujeme rodičům zvážení nutnosti docházky dětí do MŠ. Z důvodů hygienické prevence je do odvolání zrušeno saunování. Zrušen je i kroužek keramiky z důvodu uzavření provozu v Nové Trojce. O případných dalších opatřeních vás budeme informovat.

—————————————————————————————————————————–

Dne 6. 3. 2020, vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření a nařídilo VŠEM našim občanům, kteří se vracejí z dovolené v Itálii, POVINNOU dvoutýdenní KARANTÉNU.

V této souvislosti žádáme všechny rodiče dětí naší MŠ, kteří se s dětmi i přes varování českých úřadů vydají na dovolenou do Itálie, aby dodrželi výše uvedená opatření a nevodili své děti po návratu do ČR do MŠ, kontaktovali lékaře a nechali své děti v předepsané domácí 14denní karanténě. Zároveň je nutné o této skutečnosti informovat MŠ. V případě, že MŠ zjistí, že došlo ze strany rodičů k porušení opatření Ministerstva zdravotnictví, ohlásí MŠ tuto skutečnost příslušným státním orgánům. Rodiče by se v tomto případě vystavili riziku postihu.

Žádáme rodiče, aby se po případném návratu z dovolené v dalších oblastech zasažených koronavirem – např. z některých dalších zemí Evropy (především z Německa, Francie, Španělska, Rakouska) a pochopitelně z Asie – řídili aktuálním doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pozornost je třeba také věnovat i drobným příznakům respiračních onemocnění, a pokud má dítě příznaky nemoci, nechat ho doma (ať jste cestovali nebo ne).

Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je zařízení pro výchovu a vzdělávání k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých.

Řešením v této situaci je nyní hlavně zodpovědný přístup všech zúčastněných.

Čtěte více