Nástěnka

Celodenní výlety

připravené k závěru školního roku a ke Dni dětí do ZOO Chelby se  uskuteční:

Úterý 23.5. – třídy Rybičky, Slůňata a Želvičky

Úterý 30.5. – třídy Berušky, Sluníčka, Kytičky a Veverky

Podrobné informace najdete na nástěnkách v MŠ.

Čtěte více

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024

S účinností od 1.9.2023 se stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na 800,- Kč měsíčně (číslo účtu 111176308/0300).
Děti, které v následujícím školním roce dovrší věku 6 let a starší (povinné vzdělávání), školné neplatí.

Prosíme o dodržování termínu platby do 10.dne v měsíci. Děkujeme.

Výše plateb je stanovena v souladu se Zákonem č. 561/04 Sb. (školský zákon) a Vyhlášce č.43/06 Sb. (o předškolním vzdělávání).
Čtěte více

Provoz mateřské školy o letních prázdninách

Mateřská škola bude otevřena v době od 1. 7. do 14. 7. 2023. Provoz se týká pouze dětí, které se předem přihlásily k docházce na prázdniny,
V době od 17. 7. do 1. 9. 2023 bude provoz MŠ přerušen.

Po dobu uzavření MŠ můžete využít služeb alternativních dětských zařízení (Nová trojka, Paleček, Ulita, Junák…).

Nový školní rok začíná v pondělí 4. 9. 2023.

Platby o prázdninách:
Pro měsíce červenec a srpen se stanoví v souladu s § 6 odst. 5 vyhlášky č. 43/2006 Sb., výše úplaty za předškolní vzdělávání takto:
a) nulová úplata pro děti, které nebudou navštěvovat MŠ během dvou letních měsíců
b) poměrnou část stanovené úplaty za předškolní vzdělávání = 300,- Kč pro děti, které budou MŠ navštěvovat během letního provozu – t.j. 1.7.-14. 7. 2023.

Úplata za měsíc červenec musí být uhrazena nejpozději do 31.5. 

Stravné:
se bude vybírat poslední týden v červnu podle aktuálního stavu (přeplatky x nedoplatky). Informaci o výši platby obdržíte od vedoucí ŠJ.

Děkujeme za pochopení a přejeme hezké letní dny.

Čtěte více

Fotografování dětí

Dne 18.5. proběhne fotografování třídních kolektivů.
Cena fotografie je 65,- Kč.

Prosíme o nahlášení ve třídě, zda máte o fotku zájem (případně o kolik) a zaplacení nejpozději v den fotografování.

 

Čtěte více

Návštěva u městské policie

Děti z předškolních tříd navštíví služebnu MP v Lupáčově ulici, seznámí se s prostředím a prací policistů.
Slůňata ve středu 5.4.
Rybičky ve středu 19.4.
Želvičky ve čtvrtek 27.4.

Návštěvy se uskuteční v dopoledních hodinách.

Čtěte více

Těšíme se do základní školy

Pro předškoláky je před zápisy do základní školy připravena návštěva v ZŠ Chelčického, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.
Do školy se půjdou děti podívat ve dnech:
21.3. ze tříd Rybičky a Slůňata – do budovy Chelčického
23.3. ze třídy Želvičky – do budovy Žerotínova

Zápisy do škol v Praze 3 se konají 12. – 13.4.2023.

Čtěte více

Den otevřených dveří

Pro rodiče, které letos půjdou se svými dětmi k zápisu do mateřské školy nabízíme prohlídku. Možnost prohlédnout si prostory MŠ a seznámit se s provozem bude ve dnech 29.3. v 16,00 hodin a 12.4. v 10 hodin.

 

Čtěte více

Oznámení o zvýšení poplatku za stravné

Od 1.3.2023 dochází z důvodu zdražování potravin ke zvýšení  poplatku za stravné o 2,- Kč:
celodenní stravování 40,- Kč/den, děti s OŠD 43,- Kč/den
polodenní stravování 32,- Kč/den, děti s OŠD 35,- Kč/den

 

 

Čtěte více

Vánoční slavnosti v MŠ

Vážení rodiče,
zveme Vás na vánoční slavnosti (besídky, dílničky), které se budou konat podle tříd v těchto dnech:

Berušky:    14.12.
Sluníčka:    13.12.
Kytičky:      20.12.
Veverky:    13.12.
Rybičky:     12.12.
Slůňata:      15.12.
Želvičky:    14.12. – změna termínu na 19.12.

Začátky jsou vždy v 16,00 hodin. Srdečně Vás zvou Vaše děti spolu s učitelkami.

Čtěte více

Vánoční prázdniny v MŠ

Oznamujeme, že mateřská škola bude v období vánočních prázdnin, tj.  27. – 30.12.2022 uzavřena.

V pátek 23.12. bude omezený provoz pro předem přihlášené děti.

Provoz v novém roce začne v pondělí 2.1.2023.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem hezký adventní čas.

 

Čtěte více

Do školky přijde Mikuláš

Tato slavná trojice přijde do MŠ, v pondělí 5.12. 2022 dopoledne.
Děti přednesou písničku, básničku a za odměnu dostanou mikulášský balíček z rukou
Mikuláše, anděla nebo čertíka.

Čtěte více

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Aktualizace 14.11.2022

Žádost lze předkládat za níže uvedených podmínek na další období (leden – červen 2023) do 14.12.2022.

29.9.2022
Magistrát hl. m. Prahy vydal balíček „Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze do konce roku a pro rok 2023“.

Více informací zde: BALICEK_rodice_deti_pravidla_zadosti_ver_27_07_2022_rev_EHOU

Podání vyplněné žádosti za účelem čerpání prostředků je možné od 1. 10. do 14. 10. 2022 ředitelce MŠ prostřednictvím vašich třídních učitelek.

Žádost ke stažení zde: A4_zadost_dite_zak_ucastnik_balicek

Žadatel může žádost vyplnit pouze pro dítě, které má trvalý pobyt na území hl. města Prahy.
Pravdivost údajů uvedených v žádosti stvrzuje žadatel čestným prohlášením v žádosti. Pokud se situace žadatelů v průběhu čerpání úlevy změní, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost škole.

Ředitelka školy Vás do 1. 11. 2022 vyrozumí, zda může být Vaší žádosti vyhověno.
Na období do 31. 10. 2022 se žádosti nevztahují.

Čtěte více

Fotografování dětí

V pondělí 7.11. proběhne individuální fotografování dětí. Cena sady fotografií s vánoční tématikou je 330,- Kč. Ukázku sady si můžete prohlédnout na nástěnce v MŠ.

Změna termínu: fotografování proběhne již ve středu 2.11.

Čtěte více

Informace o přerušení provozu MŠ

V úterý 11.10. 2022 bude na celý den přerušena dodávka vody pro naší MŠ (oznámení z vodáren). Z tohoto důvodu musíme přerušit na tento den provoz a MŠ zůstane uzavřena.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

Čtěte více

Na co se mohou děti těšit aneb kulturní akce

Školní rok 2022/2023

Září:
14.9.              Autorské čtení s jógou pro předškolní třídy
20.9.              Autorské čtení s jógou pro děti z 1. a 2. patra
22.9.              Společné bubnování

Říjen:
10.10.           Skřítky krmit povoleno – program o zdravé výživě
25.10.           Honza a drak

Listopad:
21.11.           Zlatovláska
24.11.           Jak se hraje písnička

Leden:
19.1.             Nádherné úterý
31.1.              Cirkus Adonis

Únor:
6.2.                Pohádky z kuchařské čepice  (zrušeno z důvodu nemoci herců)
22.2.             Dášenka čili život štěněte   Pohádka z Karkulčina košíčku

Březen:
 1.3.              Deset černoušků
30.3.            Jak slavili jaro s čápem (nově zařazeno)

Duben:
18.4.              Na návštěvě v Broučkově
24.4.              Kouzelný hrnec

Květen:
22.5.              Jak si vzal Honza princeznu

Červen:
13.6.              Loučení s předškoláky, klauni Mireček a Leontýnka

Všechny akce se konají v dopoledních hodinách.
Změna programu vyhrazena.

Čtěte více

Zahájení školního roku 2022/2023

Informace k zahájení nového školního roku:

  • datum nástupu je 1.9.2022, pokud nastoupíte později, pošlete nám tuto informaci e-mailem nebo telefonicky
  • připomínáme, že od 1.9. je nová výše platby za školné 660,- Kč, výše poplatku na stravné se nemění
  • třídní schůzky ve všech třídách se budou konat ve středu 7.9. od 16,30 hodin

Přejeme všem dětem příjemně strávené chvíle v MŠ.

 

 

 

Čtěte více

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023

S účinností od 1.9.2022 se stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na 660,- Kč měsíčně (číslo účtu 111176308/0300).
Děti, které v následujícím školním roce dovrší věku 6 let a starší (povinné vzdělávání), školné neplatí.

Prosíme o dodržování termínu platby do 10.dne v měsíci. Děkujeme.

Výše plateb je stanovena v souladu se Zákonem č. 561/04 Sb. (školský zákon) a Vyhlášce č.43/06 Sb. (o předškolním vzdělávání).
Čtěte více

Celodenní výlety

připravené k závěru školního roku a ke Dni dětí do „Hrusic za Mikešem“ se  uskuteční:

Čtvrtek 26.5. – třídy Rybičky, Slůňata a Želvičky

Úterý 31.5. – třídy Berušky, Sluníčka, Kytičky a Veverky

Podrobné informace najdete na nástěnkách v MŠ.

Čtěte více

Provoz mateřské školy o letních prázdninách

Mateřská škola bude otevřena v době od 1. 7. do 15. 7. 2022. Provoz se týká pouze dětí, které se předem přihlásily k docházce na prázdniny.
V době od 18. 7. do 31. 8. 2022 bude provoz MŠ přerušen.

Po dobu uzavření MŠ můžete využít služeb alternativních dětských zařízení (Nová trojka, Paleček, Ulita, Junák…).

Nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Platby o prázdninách:
Pro měsíce červenec a srpen se stanoví v souladu s § 6 odst. 5 vyhlášky č. 43/2006 Sb., výše úplaty takto:
a) nulová úplata pro děti, které nebudou navštěvovat MŠ během dvou letních měsíců
b) poměrnou část stanovené úplaty za předškolní vzdělávání = 250,- Kč pro děti, které budou MŠ navštěvovat během letního provozu – t.j. 1.7.-15. 7. 2022.

Úplata za měsíc červenec musí být uhrazena nejpozději do 15.6.

Stravné:
se bude vybírat poslední týden v červnu podle aktuálního stavu (přeplatky x nedoplatky). Informaci o výši platby obdržíte od vedoucí ŠJ.

Děkujeme za pochopení a přejeme hezké letní dny.

Čtěte více

Fotografování v MŠ

Ve čtvrtek 5.5.2022 v dopoledních hodinách proběhne fotografování třídních kolektivů. Pokud je někdo z dětí z docházky omluven, může po dohodě s třídní učitelkou přivést dítě přímo na vyfotografování.  Cena jedné fotografie je 60,- Kč. Prosíme o nahlášení zájemců a zaplacení částky ve své třídě .

Čtěte více

Zápis do mateřské školy

pro školní rok 2022/2023 se koná 3. a 4. 5. Podrobné informace najdete v základních informacích na hlavní webové stránce v odkazu přijímání dětí.

Čtěte více

Den otevřených dveří

pro rodiče, které letos půjdou se svými dětmi k zápisu do mateřské školy pořádáme v úterý 5.4.2022. Možnost prohlédnout si prostory MŠ a seznámit se s provozem, bude vždy v celou hodinu v 9, 10 a 14  hodin. Těšíme se na vás.

Čtěte více

Maškarní karneval

bude v MŠ ve středu 16.2.2022 dopoledne.
Vzhledem k hygienickým opatřením bude maškarní rej probíhat pouze ve třídách a nebudou se scházet děti z celé školky.  Z tohoto důvodu budou také přizpůsobeny karnevalové masky.
Předškoláci – třída Rybičky, Slůňata a Želvičky si mohou přinést jednoduché kostýmy, do kterých se oblečou při příchodu do MŠ.
Mladší děti  – třídy Berušky, Sluníčka, Kytičky a Veverky si budou vyrábět masky ve třídě (např. čepičky, škrabošky..).

Podrobné informace jednotlivých tříd jsou vyvěšeny na nástěnkách u šaten.

Čtěte více

Změna výše stravného od 1.1.2022

25.10.2021

S účinností od 1.1.2022 se z důvodu zdražování potravin zvyšuje o 3,- Kč denně úplata na školní stravování.

Částka po zvýšení:

  • celodenní stravování = 38,- Kč na den (měsíčně 798,- Kč)
  • děti, které ve školním roce 2021/2022 dovrší 7 let věku = 41,- Kč na den (měsíčně 861,- Kč)
  • polodenní stravování = 30,- Kč na den, resp. 33,- Kč

Prosíme o dodržování platby v řádném termínu, do 10.dne v měsíci.

Výše platby je stanovena v na základě Zákona č. 561/04 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášce č.107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění.
Čtěte více

Třídní schůzky

Třídní schůzky ve školním roce 2021/2022 se budou konat pro jednotlivé třídy v těchto dnech, vždy od 16,00 hodin:

Čt    9.9.    Želvičky
Po 13.9.    Berušky, Kytičky a Rybičky
Út 14.9.    Sluníčka, Veverky a Slůňata

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Čtěte více