Ten pocit, když se děti do školky těší...

Skolka BG

O naší školce

Sedmitřídní MŠ s právní subjektivitou zaměřená na všestranný, harmonický vývoj dítěte je umístěna v těsné blízkosti vrchu Křížek. Velký důraz klademe na rozvoj estetického vnímání, fyzické a zdravotní kondice děti. Škola je moderně a účelně vybavená. Nedílnou součástí je dobře vybavená tělocvična a sauna. Na velké zahradě je mlhoviště, množství dřevěných staveb, sportovní náčiní a hračky pro hry děti venku.

Do MŠ jsou přijímány děti od 3 do 6 let. Ve třídě může být zapsáno maximálně 25 dětí. Otevírací doba MŠ je od 7.00 do 17.00 hod. Školní vzdělávací program nese název „Od sněženek k sněhulákům”. Pod vedením zkušených lektorek mohou děti navštěvovat kroužky tance a keramiky.

Mezi další aktivity patří vycházky za poznáním Prahy, celodenní výlet, karneval, sportovní hry, divadelní představení v MŠ a vánoční besídky.

Kolaz

NASTĚNKA

Všechny akce

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Provozní doba: 7:00 17:00
Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024: 800 Kč za měsíc.
Předškolní děti úplatu za předškolní vzdělávání neplatí.
Stravné: 40 Kč celodenní / 32 Kč polodenní
Kapacity školy: 175 dětí v 7-mi třídách
O děti se stará 13 učitelek

Informace o rozpočtu na rok 2024 a o střednědobém výhledu rozpočtu na období 2025 až 2029 jsou zveřejněny na webu zřizovatele zde:

 

Školní vzdělávání program
Školní řád
Oznámení o pověřenci – GDPR
Prohlášení o přístupnosti

Realizované projekty