Zápis do Mateřské školy Jeseniova 4

Stránka již není aktualizována. Informace najdete v odkaze „Přijímání dětí“ na  hlavní stránce nahoře.

 

Zvláštní zápis pro školní rok 2022/2023

Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 20.06.2022

Poř.       Identifikátor

1 1297945984
2 2414703367
3 4384722944
4 4523873284
5 8114636851
6 8220910087
7 9191168768

 

Informace k zápisu pro děti z Ukrajiny / Зарахування дітей з України до дитячого садка

Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční

dodatečný zápis 1. června 2022 od 13 do 16 hodin.

Pro generování přihlášek bude aplikace otevřena od 23. 5. 2022.

Více informací na webových stránkách MČ Praha 3 s tímto odkazem: https://www.praha3.cz/potrebuji-zaridit/zivotni-situace/skolstvi/informace-k-zapisu-skol/zapisy-deti-z-ukrajiny-do-1-tridy-a-do-materske-skoly#h_1146346

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023 bylo ukončeno a níže je zveřejněn seznam přijatých dětí.

Pro rodiče přijatých dětí je připravena informativní schůzka v úterý 7.6. od 16,00 hodin.  Z důvodu lepší komunikace se na schůzku dostavte bez dětí. Děkujeme.

Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 24.05.2022

Poř.       Identifikátor

1             1050610246

2             1196977283

3             1306266496

4             1325677056

5             1345728512

6             1866876895

7             1916309544

8             2371808256

9             2457272704

10           2497570304

11           2851944968

12           2862410247

13           3130966016

14           3168250883

15           3363161472

16           3379556864

17           3677199872

18           3753754624

19           3852724224

20           3861248768

21           3882632192

22           3970876928

23           4002881536

24           4155900416

25           4198245376

26           4576204832

27           4730954752

28           5068094089

29           5662612736

30           5906601984

31           6143513668

32           6207695104

33           6418491392

34           6470008064

35           6565039616

36           6681725184

37           6849518208

38           6875825536

39           7032211712

40           7478831104

41           7578766848

42           7916685312

43           7983819776

44           8294899584

45           8505277184

46           8704812813

47           9125160967

48           9622537088

49           9709117696

50           9809914112

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přijímání dětí

Zápis do Mateřské školy Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 pro školní rok 2022/2023

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2022/23 proběhnou v řádném termínu 3. a 4. května 2022 – pouze v těchto dnech mohou rodiče doručit žádost o přijetí do mateřské školy. Pokud to epidemická situace dovolí, preferujeme doručení osobně. Případně datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem.
Děti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým pobytem v ČR mají ve standardním zápisu do mateřských škol přednostní místa.

Pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis v období od 1.června 2022 do 15.července 2022. Konkrétní datum zápisu bude upřesněno na stránkách mateřských škol a na webu městské části v průběhu května. Upozorňujeme, že děti hlásící se do českých mateřských škol musí mít splněné povinné očkování dle české legislativy. 

Žádost o přijetí do mateřské školy si vyplníte přes elektronický systém, vytisknete a donesete k lékaři pro potvrzení. Systém bude otevřený od 1. dubna.

Pokud rodiče nemají možnost přihlášku vyplnit on-line nebo vytisknout, mohou se dohodnout s mateřskou školou na osobním vyzvednutí.

Aplikaci “Zápisy do MŠ” naleznete na https://zapisdoms-praha3.praha.eu/  nebo na stránkách MČ Prahy 3 pod tímto logem:

Sledujte portál https://zapisdoms-praha3.praha.eu/ a stránky jednotlivých mateřských škol.

 

Vše co budete k zápisu potřebovat se dozvíte ve výše uvedené aplikaci. Pro úplnost uvádíme doplňující informace:

Děti budou přijímány podle zveřejněných kritérií.

K zápisu si přineste:
– vyplněnou žádost, včetně potvrzení od lékaře (nemusí mít děti s povinným vzděláváním)
– kopii rodného listu dítěte
– doklad totožnosti zákonného zástupce
– doklad o trvalém bydlišti

Žádost mohou zákonní zástupci doručit v den zápisu následujícími způsoby:
– osobním podáním dokumentů v mateřské škole – preferujeme (po vygenerování žádosti doporučujeme zarezervovat si termín v  rezervačním systému nebo se objednat telefonicky)
– e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze poslat prostý e-mail)
– poštou (rozhodující je datum podání na poště)
– do datové schránky mateřské školy (pouze z datové schránky zákonného zástupce)

V případě onemocnění lze domluvit náhradní termín podání žádosti telefonicky nebo e-mailem.

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena po dobu zápisu. Po ukončení přijímacího řízení budou zveřejněny registrační čísla spolu s informací o přijetí na webových stránkách školy a ve vitríně u vchodu do budovy.

Kritéria pro přijímání:

  • dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34 školského zákona (v posledním roce před zahájením školní docházky, dítě, které dosáhne k 31.8.2022 pěti let) s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3
  • dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8.2022 dovrší věku 4 let, seřazené podle data narození od nejstaršího k nejmladšímu
  • dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8.2022 dovrší věku 3 let, seřazené podle data narození od nejstaršího k nejmladšímu
  • v případě volného místa (povolený počet dětí uvedený v rejstříku škol a školských zařízení) lze přijmout dvouleté dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2022.