Zápis do Mateřské školy Jeseniova 4

Číselné kódy dětí, které byly přijaty do MŠ Jeseniova 4,6
pro školní rok 2020/2021
pořad.číslo registrační číslo dítěte   pořad.číslo registrační číslo dítěte
1 1 23 27
2 2 24 28
3 3 25 29
4 5 26 30
5 7 27 31
6 8 28 32
7 9 29 33
8 11 30 34
9 13 31 35
10 14 32 36
11 15 33 37
12 16 34 38
13 17 35 39
14 18 36 40
15 19 37 41
16 20 38 42
17 21 39 43
18 22 40 45
19 23 41 46
20 24 42 47
21 25 43 48
22 26 44 51
 

Dne 22.5.2020

Ladislava Lébrová, ředitelka MŠ

 

 

Informativní schůzka pro rodiče dětí

nově přijatých k docházce do Mateřské školy Jeseniova 4 se bude konat

v úterý 25.8.2020 od 16.00 hodin.

Při vyplňování evidenčních listů budete potřebovat rodné číslo dítěte.

Prosíme rodiče, aby v zájmu soustředěné komunikace přišli na schůzku bez dětí.

 

 


Zápis pro školní rok 2020/2021 se bude konat od 2.5. do 11.5. 2020

Zápis proběhne bez přítomnosti dětí a také osobní účast rodičů bude minimalizována.

Dokumenty, které budete odesílat:

 • vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání – ke stažení ve formátu PDF nebo DOCX
 • čestné prohlášení k očkování dítěte – ke stažení ve formátu PDF nebo DOCX
 • kopie očkovacího průkazu
 • cizinci doklad o dlouhodobém pobytu na území ČR

Ve výjimečných případech lze uvedené formuláře vyzvednout v listinné podobě v budově MŠ po předchozí dohodě s ředitelkou nebo zástupkyní ředitelky školy – tel. 222716407, 777479340.

Dokumenty doručte do MŠ jednou z těchto možností:

 • do datové schránky mateřské školy ed946ms (musí být zasláno z datové schránky zákonného zástupce)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý mail) na adresu: skolka@msjeseniova4.cz
 • poštou (ne doporučeně) na adresu: MŠ, Jeseniova 4, Praha 3, 130 00
 • ve výjimečných případech osobním podáním v MŠ po předchozí dohodě s ředitelkou nebo zástupkyní ředitelky školy – tel. 222716407, 777479340

Dokumenty musí být zaslány/podány nejdříve 2. 5. 2020 a nejpozději 11. 5. 2020

Prosíme rodiče, aby své děti, kterým do konce kalendářního roku nebudou 3 roky, přihlašovali do MŠ Roháčova (odloučené pracoviště ZŠ Chelčického) a do MŠ Buková. Tyto mateřské školy jsou věkové kategorii 2–3 roky provozně uzpůsobeny.

Přidělení registračního čísla: po obdržení zaslaných dokumentů Vám zašleme do datové schránky nebo na Vaší emailovou adresu REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE, pod kterým bude Vaše dítě vedeno po dobu zápisu.

Termínem odevzdání Žádostí začíná doba rozhodná pro vyřízení žádostí ve správním řízení podle předem stanovených kritérií vyvěšených na webu školy. Zveřejnění registračních čísel s informací o přijetí bude vyvěšeno po ukončení přijímacího řízení na webových stránkách školy a ve vitríně u vchodu do MŠ.

Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2020/2021

 • dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona (v posledním roce před zahájením školní docházky, tj. dítě, které dosáhne do 31.8.2020 pěti let věku) s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3
  dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8.2020 dovrší věku 4 let, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší
 • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8.2020 dovrší věku 3 let, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší
 • v případě volného místa (povolený počet dětí uvedený v rejstříku škol a školských zařízení) lze přijmout dvouleté dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2020.