Fotografování dětí

Dne 18.5. proběhne fotografování třídních kolektivů.
Cena fotografie je 65,- Kč.

Prosíme o nahlášení ve třídě, zda máte o fotku zájem (případně o kolik) a zaplacení nejpozději v den fotografování.