Změna výše stravného od 1.1.2022

25.10.2021

S účinností od 1.1.2022 se z důvodu zdražování potravin zvyšuje o 3,- Kč denně úplata na školní stravování.

Částka po zvýšení:

  • celodenní stravování = 38,- Kč na den (měsíčně 798,- Kč)
  • děti, které ve školním roce 2021/2022 dovrší 7 let věku = 41,- Kč na den (měsíčně 861,- Kč)
  • polodenní stravování = 30,- Kč na den, resp. 33,- Kč

Prosíme o dodržování platby v řádném termínu, do 10.dne v měsíci.

Výše platby je stanovena v na základě Zákona č. 561/04 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášce č.107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění.