Oznámení o výskytu onemocnění covidem

12.10.2021
Paní učitelka ze třídy Berušky má pozitivní test na coronavirus. Na základě jednání s hygienickou stanicí mají děti ze třídy Sluníčka a Berušky, které byly v MŠ ve dnech 11. a 12.10. nařízenu karanténu do 26.10.2021. Ostatní třídy zůstávají v provozu bez omezení.

Prosíme rodiče, aby sledovali zdravotní stav svých dětí a při příznacích virového onemocnění kontaktovali svého pediatra.