Podmínky provozu ve školním roce 2021/2022

Provoz v mateřské škole ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19

Mateřská škola zahájí svoji činnost od 6.9.2021 v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

 • Děti nemusí mít v MŠ roušky, ani se nebudou testovat.
 • Do MŠ mohou pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění. Do MŠ nebudou vpuštěny osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Pokud se v průběhu dne vyskytne u dítěte podezření z infekčního onemocnění, budou rodiče neprodleně informováni a bezodkladně si musí dítě z MŠ odvést.
 • Rodiče musí telefonicky informovat praktického lékaře o zdravotním stavu dítěte a ten rozhodne o dalším postupu. V případě, že lékař vyloučí infekční onemocnění, není nutné vyžadovat lékařské potvrzení.
 • Při vstupu osob do budovy musí použít respirátor k ochraně úst a nosu. Je nezbytné použít připravenou desinfekci rukou.
 • Pohyb zákonných zástupců dětí v prostorách budovy bude omezen na minimum. Děti budou učitelce předány před vstupem do třídy. V šatnách a dalších společných prostorách je zapotřebí se zdržovat pouze po nezbytně nutnou dobu a poté budovu opustit.
 • Před příchodem do třídy si děti umyjí ruce teplou vodou a tekutým mýdlem (20-30 sekund).
 • Děti budou mít v šatně uloženu jednu roušku pro případ potřeby při nečekaném onemocnění.
 • Učitelky budou dbát na to, aby děti dodržovaly zásady osobní a respirační hygieny. Při kašli či kýchání je nutné používat jednorázové kapesníky, které neprodleně vyhodí a následně si umyjí ruce. Prosíme rodiče, aby s dětmi procvičovali jednorázové používání kapesníků.
 • Třídy i ostatní prostory budou pravidelně větrány a desinfikovány.
 • Většina činností bude podle počasí probíhat na školní zahradě, z tohoto důvodu je potřeba aby rodiče pravidelně sledovali počasí a vybavili děti vhodným oblečením.
 • Pro pitný režim na zahradě rodiče vybaví děti vlastní lahví, která bude dětem pravidelně doplňována.
 • Režim dne jednotlivých tříd bude upraven tak, aby byla zajištěna všechna aktuálně požadovaná bezpečnostní opatření a doporučení.