Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022

S účinností od 1.9.2021 se stanovuje výše příspěvku za předškolní vzdělávání v MŠ takto:

Úplata za předškolní vzdělávání  se snižuje na 530,- Kč měsíčně (číslo účtu 111176308/0300). Děti, které v následujícím školním roce dovrší věku 6 let a starší, školné neplatí.
Úplata za stravování se nemění.

Prosíme o dodržování termínu platby do 10.dne v měsíci. Děkujeme.

Výše plateb je stanovena v souladu se Zákonem č. 561/04 Sb. (školský zákon) a Vyhlášce č.43/06 Sb. (o předškolním vzdělávání).