Fotografování v MŠ

V pondělí 17.5.2021 v dopoledních hodinách proběhne fotografování třídních kolektivů. Pokud je někdo z dětí z docházky omluven, může po dohodě s třídní učitelkou přivést dítě přímo na vyfotografování. Fotografie budou hrazeny z třídních fondů.