Platby v MŠ

Vzhledem k tomu, že MŠ byla v březnu a v dubnu pro děti, které platí úplatu za předškolní vzdělávání (školné) uzavřena, je stanovena výše příspěvků za tyto měsíce takto:
za stravné …………. 0,- Kč,   vyjma předškolních dětí, které docházely od 12.4.2021 – těm bude platba účtována od tohoto dne
za školné …………… 0,- Kč,   vyjma dětí, které nejsou předškoláky, ale měly výjimku MZČR a do MŠ docházely od 12.4.2021 – výše příspěvku za duben činí 700,- Kč

Již zaplacené příspěvky budou převedeny na květen a červen, proto na tyto měsíce platby neposílejte a zrušte si trvalé příkazy. Jedná se pouze o ty, kteří zaplatili za březen i duben v řádných termínech.