Oznámení o provozu MŠ pro předškoláky

Od pondělí 12.4. se obnovuje provoz mateřské školy pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. Vzdělávání může probíhat v neměnných skupinkách nejvýše po 15 dětech za přísných hygienických opatření. Podmínkou k docházce bude pravidelné testování prostřednictvím antigenního testu. Testování bude probíhat v MŠ 2x týdně za přítomnosti rodičů.
Další informace budeme zasílat rodičům, jejichž dítěte se docházka týká, e-mailem, případně telefonicky.

Mladším dětem na základě Mimořádného opatření MZ není do odvolání docházka do MŠ povolena.