Platby při uzavření mateřské školy

Vzhledem k tomu, že MŠ byla po celý měsíc uzavřena, je stanovena výše příspěvků za březen takto:
za stravné …………. 0,- Kč
za školné …………… 0,- Kč

Již zaplacené příspěvky budou převedeny na duben, proto na tento měsíc platby neposílejte.
Po znovuotevření MŠ bude provedeno další vyúčtování a případné přeplatky budou vráceny na účet, ze kterého byla platba zaslána.