Distanční vzdělávání pro děti s povinnou předškolní docházkou

Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (poslední rok před nástupem do ZŠ), se při uzavření mateřské školy musí vzdělávat distančním způsobem. Z tohoto důvodu budou individuálně osloveni rodiče všech těchto dětí a bude s  nimi domluven termín předání vzdělávacích materiálů. Žádáme rodiče, aby se k jejich převzetí v domluvený čas dostavili do mateřské školy za dodržení všech hygienických opatření. Další informace ke vzdělávání budou postupně předávány emailem. Vyhodnocení zadaných úkolů proběhne po návratu dětí do mateřské školy.
Přejeme dětem i jejich rodičům příjemné chvíle při domácím vzdělávání.