Informace o uzavření mateřské školy

aktualizace dne 28.3.2021

Na základě vládního krizového opatření se uzavření mateřské školy prodlužuje do 11.4.2021.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

aktualizace  dne 19.3.2021

Vážení rodiče,

Usnesení vlády č.300 ze dne 18.3.2021 prodlužuje krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení do 28.3.2021. Z tohoto důvodu zůstává mateřská škola nadále uzavřena.
O znovuotevření mateřské školy Vás budeme informovat.

Přejeme všem dětem a jejich rodičům klidné dny v neklidné době.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole. Z tohoto důvodu bude mateřská škola i školní jídelna od 1.3. do 21.3.2021 uzavřena.
Platby za školné a stravné uhraďte  prosím v pravidelném termínu, řádné vyúčtování bude provedeno po znovuotevření.

Pro děti zaměstnanců IZS, bude na základě krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 otevřena skupina v ZŠ Lobkovicovo náměstí, pro předškolní děti v budově Perunova. Rodiče se prostřednictvím zaměstnavatele hlásí na MHMP.

Ošetřovné:  podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Informace o ošetřovném lze najít např. na adrese: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

O případných změnách Vás budeme informovat.

Přejeme všem dětem a jejich rodičům hodně zdraví.