Aktualizace podmínek provozu v mateřské škole

Vzhledem ke zhoršující se situaci šíření onemocnění covid-19, upřesňujeme některé body v provozu mateřské školy

  • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Proto do MŠ mohou pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění. Do MŠ nebudou vpuštěny osoby s příznaky infekčního onemocnění.
  • Pokud se v průběhu dne vyskytne u dítěte podezření z infekčního onemocnění, budou rodiče neprodleně informování a bezodkladně si musí dítě z MŠ odvést.
  • Rodiče musí telefonicky informovat praktického lékaře o zdravotním stavu dítěte a ten rozhodne o dalším postupu. V případě, že lékař vyloučí infekční onemocnění, a dítě je dále bezpříznakové, není nutné vyžadovat lékařské potvrzení. V případě přetrvávajících příznaků nemoci, je nutné potvrzení od lékaře, že dítě může do kolektivu (např. kašel, únava..).
  • Při vstupu osob do budovy musí použít roušku k ochraně úst a nosu. Je nezbytné použít připravenou desinfekci rukou.

Ostatní body již dříve zveřejněné v dokumentu „Provoz v mateřské škole s platností od 1.9.“ zůstávají nezměněny.