Vítáme vás v novém školním roce 2020/2021

Provoz v mateřské škole ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Mateřská škola zahájí svoji činnost ve školním roce 2020/2021 v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy od 1.9.2020.

  • Do MŠ mohou pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění. Do MŠ nebudou vpuštěny osoby s příznaky infekčního onemocnění.
  • Při vstupu osob do budovy doporučujeme použít roušku k ochraně úst a nosu. Je nezbytné použít připravenou desinfekci rukou.
  • Rodiče odvedou děti do šatny, kde dítě převléknou a dále předají do třídy učitelce. Vše proběhne co nejrychleji, aby se v budově zdržovali co nejkratší dobu. Pohyb v prostorách budovy bude omezen na minimum.
  • Před příchodem do třídy si děti umyjí ruce teplou vodou a tekutým mýdlem (20-30 sekund).
  • Děti budou mít v šatně uloženu jednu roušku pro případ potřeby při nečekaném onemocnění.
  • Učitelky budou dbát na to, aby děti dodržovaly zásady osobní a respirační hygieny. Při kašli či kýchání je nutné používat jednorázové kapesníky, které neprodleně vyhodí a následně si umyjí ruce. Prosíme rodiče, aby připravili děti na jednorázové používání kapesníků.
  • Do odvolání bude zrušeno pořádání nadstandartních aktivit, při kterých dochází ke shlukování všech dětí ze všech tříd (kulturní a sportovní akce).
  • Režim dne jednotlivých tříd bude upraven tak, aby byla zajištěna všechna aktuálně požadovaná bezpečnostní opatření a doporučení. Bude upravena organizace při stravování a pohybu na zahradě MŠ. Děti nebudou chodit na vycházky, pobyt v MŠ bude realizován většinou na zahradě (s ohledem na počasí).

Výše uvedené body se mohou měnit podle současné situace – tzv. semafor.

V případě změny některých skutečností uvedených v tomto opatření budou rodiče informování prostřednictvím webových stránek a na nástěnce mateřské školy.

Děkuji vám za pochopení. Ladislava Lébrová, ředitelka školy.