Změna ve výši úplaty za předškolní vzdělávání a školní stravování

S účinností od 1.9.2020 se stanovuje výše plateb v MŠ takto:

Úplata za předškolní vzdělávání  se snižuje na 700,- Kč měsíčně (číslo účtu 111176308/0300). Děti, které v následujícím školním roce dovrší věku 6 let a starší, školné neplatí.
Úplata za stravování se zvyšuje na 35,- Kč /den, děti které dovrší 7 let věku v daném roce 38,- Kč/den, polodenní stravování 28,- Kč/den (číslo účtu 556308/0300)

Prosíme o dodržování termínu platby do 10.dne v měsíci. Děkujeme.

Výše plateb je stanovena v souladu se Zákonem č. 561/04 Sb. (školský zákon), Vyhlášce č.43/06 Sb. (o předškolním vzdělávání) a Vyhlášce č. 107/2005 Sb. (o školním stravování)