Podmínky provozu v MŠ od 25.5. do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,
prosíme vás o pečlivé zvážení docházky vašeho dítěte do MŠ v souvislosti se zdravím vašeho dítěte i ostatních osob v domácnosti. Děti, které jsou chronicky nemocné, nebo které žijí ve společné domácnosti s osobou s některým z rizikových faktorů (věk nad 65 let, chronické onemocnění ledvin, hypertenze, onemocnění srdce, cukrovka, porucha imunitního systému, onemocnění jater) by školu navštěvovat v této době neměly. Rodiče v těchto případech mají stále nárok na ošetřovné.
Děti, které rodiče do konce školního roku z docházky omluví, budou i pro toto období zproštěny placení úplaty za předškolní vzdělávání (školného).

Podmínky provozu v MŠ v době od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020
 • Rodiče vyplní, podepíší a při příchodu do MŠ odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.
 • Pobyt dětí v MŠ bude zkrácen na dobu 7:30 – 16:30 hodin. V době před příchodem dětí a po odchodu dětí bude probíhat desinfekce budovy a hraček. Zrušeny budou pozdní příchody, vstup bude prodloužen od 7,30 do 8,30 hodin. Vzhledem k nutnosti mít přesné stavy dětí do 8 hodin, prosíme o nahlášení docházky u paní učitelky v pondělí na celý týden, změny hlásit v daný den do 8,00 hodin. Nahlášené děti budou počítány na stravování.
 • Není dovoleno shromažďování osob před budovou MŠ, je nutné dodržovat odstupy 2 metry, rodiče jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a řídit se aktuálními pokyny všech pracovníků MŠ. Všechny osoby nacházející se před budovou MŠ musí mít zakrytá ústa a nos (roušky).
 • Do budovy budou rodiče s dětmi vpouštěni s ohledem na zajištění bezpečného pohybu osob v prostoru MŠ (odstupy osob na chodbách). Rodič doprovázející dítě bude mít při vstupu do MŠ roušku. V případě většího počtu příchozích bude nutné počkat před MŠ v daných rozestupech. Děti, které nejsou žáky školy, nemají do budovy přístup (mimo sourozence, kteří mají plnou moc k vyzvedávání dítěte). Nebude umožněn vjezd kočárků a dětských vozidel.
 • Do MŠ doprovází dítě vždy jen jedna osoba, nedoporučuje se osoba s rizikovými faktory.
 • Při příchodu do MŠ bude dítěti změřena teplota a proveden ranní filtr. Dítě s teplotou 36,9 °C a více nebo dítě s příznaky infekčního onemocnění (kašel nebo jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19) nebude vpuštěno do budovy. Pro měření teploty budou použity bezkontaktní teploměry.
 • Do MŠ děti nebudou nosit žádné hračky, jídlo (bonbony), ani jiné předměty.
 • Pro zajištění pitného režimu na školní zahradě je potřeba, aby si děti přinesly plastovou lahvičku (max. 0,5 l). V případě potřeby budeme dolévat nesladké nápoje.
 • Děti musí mít vhodné oblečení a obutí s ohledem na co největší samostatnost při sebeobsluze bez pomoci personálu. Zároveň je nezbytné, aby dítě při příchodu do MŠ bylo schopné se samo odloučit od rodiče (učitelky nebudou moci kontaktně dítě přebírat).
 • Každé dítě bude vybaveno dvěma rouškami a uzavíratelným sáčkem (uloženy v šatnách pro případ potřeby).
 • Děti budou používat ve větší míře dezinfekci (dezinfekční mýdla a přímou dezinfekci na ruce).
 • Režim dne jednotlivých tříd bude upraven tak, aby byla zajištěna všechna aktuálně požadovaná bezpečnostní opatření a doporučení. Bude upravena organizace při stravování a pohybu na zahradě MŠ. Děti nebudou chodit na vycházky, pobyt v MŠ bude realizován většinou na zahradě (s ohledem na počasí). Povinná předškolní docházka po tuto dobu není. Prosíme o odnesení zubních kartáčků, děti je po dobu opatření nebudou používat. Provoz MŠ nelze za nastavených podmínek zajistit v plném rozsahu.
 • Všechny kroužky a saunování jsou do konce školního roku zrušeny.

Děkuji vám za pochopení. Ladislava Lébrová, ředitelka školy.