Opětovné zahájení provozu mateřské školy

Na základě rozhodnutí zřizovatele a ředitelky mateřské školy bude dne 25.5.2020 zahájen provoz mateřské školy. Vzhledem k dodržování přísných hygienických a organizačních opatření žádáme rodiče o zvážení nutnosti dítě do MŠ přivádět. Již nyní se můžete seznámit s manuálem provozu pro mateřské školy na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Z tohoto manuálu budeme vycházet a přizpůsobovat podmínkám naší MŠ. Děti, které nebudou do MŠ docházet do konce školního roku, budou i pro tuto dobu zproštěny platby za předškolní vzdělávání (školné).