Zápis do mateřské školy

Z á p i s   do  Mateřské školy Jeseniova 4 – aktualizace najdete v základních informacích na hlavní webové stránce

Den otevřených dveří je zrušen

Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2020/2021

  • dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona (v posledním roce před zahájením školní docházky, tj. dítě, které dosáhne do 31.8.2020 pěti let věku) s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3
  • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8.2020 dovrší věku 4 let, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší
  • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8.2020 dovrší věku 3 let, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší
  • v případě volného místa (povolený počet dětí uvedený v rejstříku škol a školských zařízení) lze přijmout dvouleté dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2020.