Platby při uzavření mateřské školy

Aktualizace 6.5.2020

Stanovení úplaty za vzdělávání za duben = 0 Kč
Stanovení úplaty za vzdělávání za květen = 190,- Kč

Stanovení výše stravného za květen = 165,- Kč

 

Stanovení výše úplaty v březnu (dle níže citované vyhlášky)

Vzhledem k tomu, že byl provoz naší mateřské školy přerušen od 18.3.2020, vychází poměrná výše úplaty za vzdělávání za měsíc březen 2020 ve výši 410,- Kč. Přeplatky vám budou připsány do následujícího měsíce.

Žádáme rodiče, aby měsíční platby prozatím hradili dle předpisu. Ve chvíli opětovného otevření mateřské školy budou přeplatky na školném vráceny na účty odesilatelů.

Stravné bude vyúčtováno k 30.6. (děti jsou po dobu uzavření objektu mateřské školy automaticky odhlášeny).

Vyúčtování za období leden-březen bylo provedeno k 31.3. Menší částky přeplatků byly převedeny do následujícího měsíce, větší částky byly zaslány na účty odesilatelů.

 

Stanovení výše úplaty v mateřské škole se řídí dle §6, odst.5, vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
(5) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.