Opatření související s rozšířením virové infekce

Žádost o ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let z důvodu uzavření školy

Vážení rodiče, pokud potřebujete Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy, napište zprávu na skolka@msjeseniova4.cz .  Potvrzené formuláře formulář mohu zaslat datovou schránkou nebo emailem. Upozorňuji, že formulář obsahuje osobní údaj – rodné číslo dítěte. V případě, že si budete chtít vyzvednout formulář osobně, sjednejte si předem konkrétní čas návštěvy prostřednictvím emailu nebo telefonu.

————————————————————————————————————————-

Na základě doporučení Rady MČ Prahy 3, ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon), ve spojení s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, a s odkazem na doporučení č. j. MSMT – 11703/2020 ze dne 10. 3. 2020, se

s účinností ode dne 18.3.2020 do odvolání přerušuje provoz mateřské školy.
Důvodem k přerušení provozu je současná epidemiologické situace a její dopady.

————————————————————————————————————————–

Opatření v MŠ související s přijetím krizového vládního opatření dne 15.3.

Provoz mateřských škol v Praze 3 zůstává zatím nepřerušen, je však určen pro děti, jejichž rodiče pracují v neomezených provozech (daných vládním prohlášením – např. IZS) a nemají jinou možnost péče o děti. Při příchodu dítěte bude vyžadováno potvrzení rodičů – Čestné prohlášení o nutnosti docházky dítěte do MŠ (formulář k podpisu obdrží v MŠ).

Další informace:

  1. Děkujeme těm, kteří nám dali vědět, že jejich děti budou v péči rodiny a MŠ navštěvovat až do odvolání nebudou.
  2. Bohužel stále nedisponujeme žádnými respirátory ani rouškami, takže pokud vy nějaké máte, žádáme vás, abyste ho při vstupu i vyzvedávání dítěte použili. V budově se zdržujte po nezbytně nutnou dobu a po předání dítěte opusťte budovu. Prosím berte ohled na personál MŠ, řada z nich patří k ohrožené skupině obyvatel.
  3. Samozřejmě platí, že nebude přijato dítě jevící známky respiračního onemocnění. Pokud se projeví během dne, budete okamžitě vyzváni k vyzvednutí.

Děkujeme vám za podporu, spolupráci a lidský přístup. Jde opravdu o zdraví nás všech.

—————————————————————————————————————————–

Z důvodu mimořádných opatření se až do odvolání ruší všechny kroužky v MŠ. Zároveň se ruší všechny kulturní a jiné akce pořádané mateřskou školou.

Na základě jednání Bezpečnostní rady MČ Prahy 3 ze dne 12.3. upozorňujeme, že:
„Mateřské školky zůstávají nadále otevřené, fungují však v omezeném počtu míst. Jako zřizovatel mateřských škol na Praze 3 žádáme rodiče a další zákonné zástupce dětí, aby odpovědně zvážili nutnost přítomnosti dětí v mateřských školách.“

—————————————————————————————————————————-

Informace k mimořádnému opatření MZ k uzavření škol:
Uzavírka škol se zatím netýká mateřských škol. Naše MŠ mám v tuto chvíli běžný provoz, ale doporučujeme rodičům zvážení nutnosti docházky dětí do MŠ. Z důvodů hygienické prevence je do odvolání zrušeno saunování. Zrušen je i kroužek keramiky z důvodu uzavření provozu v Nové Trojce. O případných dalších opatřeních vás budeme informovat.

—————————————————————————————————————————–

Dne 6. 3. 2020, vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření a nařídilo VŠEM našim občanům, kteří se vracejí z dovolené v Itálii, POVINNOU dvoutýdenní KARANTÉNU.

V této souvislosti žádáme všechny rodiče dětí naší MŠ, kteří se s dětmi i přes varování českých úřadů vydají na dovolenou do Itálie, aby dodrželi výše uvedená opatření a nevodili své děti po návratu do ČR do MŠ, kontaktovali lékaře a nechali své děti v předepsané domácí 14denní karanténě. Zároveň je nutné o této skutečnosti informovat MŠ. V případě, že MŠ zjistí, že došlo ze strany rodičů k porušení opatření Ministerstva zdravotnictví, ohlásí MŠ tuto skutečnost příslušným státním orgánům. Rodiče by se v tomto případě vystavili riziku postihu.

Žádáme rodiče, aby se po případném návratu z dovolené v dalších oblastech zasažených koronavirem – např. z některých dalších zemí Evropy (především z Německa, Francie, Španělska, Rakouska) a pochopitelně z Asie – řídili aktuálním doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pozornost je třeba také věnovat i drobným příznakům respiračních onemocnění, a pokud má dítě příznaky nemoci, nechat ho doma (ať jste cestovali nebo ne).

Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je zařízení pro výchovu a vzdělávání k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých.

Řešením v této situaci je nyní hlavně zodpovědný přístup všech zúčastněných.