Prázdninový provoz

v naší MŠ je pro přihlášené děti první dva týdny v červenci. Připomínáme, že do 15.6. je potřeba uhradit školné ve výši 300,- Kč (mimo dětí, které školné neplatí). Pokud platba nebude uhrazena, bude dítě z prázdninového provozu vyškrtnuto. Stravné se bude vybírat v hotovosti poslední červnový týden (po spočítání přeplatků nebo nedoplatků). Děkujeme za pochopení.