Fotografování třídních kolektivů

se uskuteční dne 16.5.2019. Cena 1 fotografie s dětmi ze své třídy je 45,- Kč.