Zápis do mateřské školy a den otevřených dveří

 Z á p i s   do Mateřské školy Jeseniova 4,6 pro školní rok 2019 / 2020

proběhne ve dnech  6. a 7. 5. 2019 od 13,00 do 17,00 hodin

K zápisu přineste řádně vyplněnou žádost o přijetí do MŠ, je nutné potvrzení od lékaře s údajem o řádném očkování. Dále doklad totožnosti dítěte (rodný list nebo zápis v občanském průkazu žadatele). Zároveň je nutné doložit adresu trvalého bydliště a u cizinců doklad o povolení k pobytu v ČR nebo potvrzení o přidělení statutu dlouhodobě pobývajícího rezidenta.

Máte-li zájem, můžete se do naší mateřské školy přijít podívat:

Den otevřených dveří

  • ve středu 10.4.2019
  • vždy v celou hodinu – v 9 nebo v 10 hodin nebo odpoledne – ve 14 hodin
  • při prohlídce MŠ se seznámíte s provozem a činnostmi dětí v průběhu dne, dostanete i formulář na podání žádosti k přijetí do MŠ

Těšíme se na vás.

Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2019/2020
  • dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34 školského zákona (v posledním roce před zahájením školní docházky) s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Praha 3
  • dítě, které k 31.8.2019 dovrší věku 4 let, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší
  • dítě, které k 31.8.2019 dovrší věku 3 let, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší
  • v případě volného místa (povolený počet dětí uvedený v rejstříku škol a školských zařízení) lze přijmout dvouleté dítě, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2019.