Předškoláci navštíví základní školu

Pro děti, které půjdou již letos do ZŠ  je připravena návštěva ve škole Chelčického a Žerotínova. Děti budou mít možnost seznámit se s prostředím školy a získat motivaci před blížícím se zápisem. Návštěva se uskuteční 6.2. dopoledne.

Zápis do základních škol v Praze 3 se uskuteční 3. – 4. 4. 2019. K zápisu se musí dostavit všechny děti, které do konce srpna 2019 dovrší věku 6 let. Týká se to i rodičů, kteří budou žádat  pro své dítě odklad školní docházky. Školy budou přijímat přednostně děti ze spádových oblastí podle místa trvalého bydliště.